NIJS   17-05-2017


Senator OSF 'not amused' oer wetsútstellen fosfaatreduksje

FNP Senator Hindrik ten Hoeve fan de OSF is ‘not amused' oer de wetsútstellen oer de fosfaatreduksje

Nijsbrief OSF 8 -

 

Der ûntstiet in lapetekken oan wetjouwing. It úteinlike doel wurdt dêrtroch út it each ferlern. Yn de feehâlderij hearsket ûnderwilens ûnwissigens en gaos. Dat moat ophâlde.

 

Grûnbûn liket it tsjoenderswurd om in earlik en dúdlik systeem op te bouwen. Dat sil tiid fergje, mar alles liket better as de griemmank oan regels en wetten dêr't no oer praat wurdt. 

Yn in bydrage dy't hy ynkoarten yn de Earste Keamer bringe sil, freget de Senator oan de Steatssiktaris om hjir searieus oer nei te tinken.

 

 

Lês hjir de folsleine bydrageTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer