Dantumadiel

 Webside:     dantumadiel.fnp.frl

 Facebook:   FNP-Dantumadiel

 Twitter:       fnp_dantumadiel

 

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Jurjen de Haas (kontakt persoan)  RINSUMAGEAST
  fnpdantumadielgmail.com
       
Ferry van der Ploeg (riedslid)
DEWESTEREEN 06 11317866
ferry.van.der.ploegfnp.frl
       
       
       


2019 FNP Fryslân - Disclaimer