Tytsjerksteradiel

Webside:    tytsjerksteradiel.fnp.frl

Facebook:  facebook.com/fnptytsjerksteradiel

 

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Wytske Baars (kontakt persoan) HURDEGARYP 0511-475347 wytske.baarsfnp.frl
       
Piet Reitsma (riedslid) OENTSJERK 058-2561073 piet.reitsmafnp.frl
Freddy de Haan (riedslid)  BURGUM  06-23054108  freddy.de.haanfnp.frl  
Alex Nijboer (riedslid)
SUMARREHEIDE
06-41389839 alex.nijboerfnp.frl
Tjikke Krijgsman (riedslid)
GYTSJERK
06-22627492
tjikke.krijgsmanfnp.frl
Jan Pieter van der Velde (riedslid)
RYPTSJERK
06 49936707
jan-pieter.van.der.veldefnp.frl
       
Rommert Dyk (wethâlder)
BURGUM
0511-462730 rommert.dykfnp.frl


2019 FNP Fryslân - Disclaimer