Sake van der Meer

Sake van der Meer 2015 lyts

AB lid

       

Wenplak: Koatstertille   

E-Post: sake.van.der.meer @fnp.frl

Tillefoan: 06 - 232 506 19   Sake (1945) is ûndernimmer en riedslid foar de FNP yn Achtkarspelen. Hat as foarsitter fan Sportfiskerij Fryslân in protte mei wetter en it Wetterskip te meitsjen. Wol him graach ynsette foar in goed wetterbehear. Wetter en alles dat dêrmei gearhinget is fan grutte wearde foar de leefberens fan Fryslân.2019 FNP Fryslân - Disclaimer