Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

Soargen oer it tichtriden fan sleatten

Fragen fan de FNP-wetterskipsfraksje

Sleatten

De wetterskipsfraksje hat it deistich bestjoer fan it Wetterskip troch it stellen fan skriftlike fragen oansprutsen op it belied oangeande it tichtgoaien fan sleatten en slinken. Us fertsjintwurdigers Sake van der Meer en Jan van der Kooi krije sinjalen út de mienskip dat dat net goed giet.

 

Der binne soargen oer it hieltyd minder wurden fan de opfangkapasiteit foar it wetter yn de polders. Moatte de boeren by it tichtriden fan sleatten net soargje foar ferfangende wetteropslach?

 

Fierder binne der minsken dy't harren melde oer de ferrommeling en oantaasting fan it lânskip. Earst by it tichtriden, wannear't der oeral bulten modder lizze. Mar ek omdat it tichtriden fan sleatten en slinken somtiden ta skea giet fan lânskiplike en kultuerhistoaryske wearden.

 

De wetterskipsfraksje wol witte hoe't it Wetterskip dêr yn belied en hanthavenjen mei omgiet. De FNP achtet beide punten, wetteropfang en kultuerlânskiplike wearden, fan grut belang.Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)