NIEUWS   12-03-2019


[Blog] Gerben Gerbrandy: Fries geluid in Den Haag nodig

Stem 20 maart FNP Fryslân als een oversneden Fries geluid in Den Haag. Dat is óók de inzet voor aanstaande woensdag. Het feit dat de FNP geen filiaal is van een nationale partij is, heeft de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. Met Hendrik ten Hoeve heeft de Onafhankelijke Senaatsfractie (de OSF) vaak een beslissende stem gegeven voor, Fryslân, belangrijke zaken."Den Haag heeft een onversneden Fries geluid nodig" (Blog van Gerben Gerbrandy)

Ga voor een onafhankelijk geluid
Een regionaal geluid, zonder een grote moederpartij met andere belangen, doet er toe. Een kleine greep:
 
1. Redding Omrop Fryslân
Het onzaligmakende plan van staatssecretaris Sander Dekker (VVD) om de regionale omroeporganisaties onder één koepel te brengen betekende het einde van de onafhankelijkheid van Omrop Fryslân. In maart 2016 heeft Hendrik ten Hoeve met succes de onafhankelijkheid van de Omrop veiliggesteld met een unaniem, aangenomen motie in de Eerste Kamer.
 
2. Aanpassing van de donorwetgeving
Het was lang spannend. Zou de wet op de Pia Dijkstra (D66) een meerderheid krijgen? Met de doorslaggevende stem van de OSF zouden de regionale partijen invloed kunnen uitoefenen. Het belangrijkste punt van de OSF is om nabestaanden beslissingsbevoegdheid te geven bij potentiële donoren. Dit is een belangrijke aanpassing in de donorwet geworden.
 
3. Sta het Fries toe als taal voor kinderopvang
Staatssecretaris Rouvoet's Wet OKE hield in dat het Nederlands de enigste taal zou worden bij kinderopvangplekken. Een discussie uit een tijd van veel onrust rond integratie en de - voor ons land oorspronkelijke - vreemde talen als Turks, Arabisch, enz. Maar ook het Fries zou verdwijnen als verplichte taal, hoe dan? Het Fries is de tweede Rijks taal? Met Hendrik te Hoeve namens de FNP in de Eerste Kamer moest Rouvoet de wet aanpassen. Fries werd ook toegestaan.
 
Wat doet de Eerste Kamer?
De Eerste Kamer controleert de Tweede Kamer. Het wordt interessant als de huidige coalitie in de Tweede Kamer haar meerderheid verliest in de Eerste Kamer. In dit geval zullen ze moeten samenwerken met andere partijen. Als onze stem nodig is, zal ik onze punten ter verandering inbrengen. 
 
Coalitie verliest meerderheid
Er werken 13 onafhankelijke partijen samen in de OSF. FNP Hendrik ten Hoeve heeft 12 jaar in de Eerste Kamer doorgebracht namens de OSF. Er zijn grote kansen voor onafhankelijke partijen. Veel mensen zijn ontevreden over het Randstadkabinet en ten minste 33% van alle kiezers stemt, als ze de kans krijgen, op lokale onafhankelijke partijen. Velen hebben alle vertrouwen in de politiek verloren en stemmen helemaal niet meer.
 
Over mij
Mijn naam is Gerben Gerbrandy en ik heb mijn kandidaat gesteld voor de OSF om plaats te nemen in de Eerste Kamer. De kiezers die op de FNP stemmen (of Provinciaal Belang in Fryslân) stemmen daarom indirect op mij.
 
2019 en verder: de vervuiler moet betalen
Alle maatregelen die genomen voor een circulaire en fossielvrije, duurzame wereld, steun ik. Natuurlijk moet de vervuiler betalen en wordt de portemonnee zoveel mogelijk gespaard. Nu een visie hebben voor de toekomst, voorkomt gigantische kosten voor volgende generaties. Taal en cultuur zijn essentieel voor het welzijn van mensen, daarom zal ik taal- en culturele ontwikkelingen ondersteunen en verder helpen.
 
Bottom up 
Als ik de kans heb om u/ je te vertegenwoordigen, zal dat met deze gedachte doen: 'fan ûnderen op'. Ik zal democratische veranderingen ondersteunen. Het neoliberale denken heeft zijn tijd gehad. Sommige voorzieningen moeten nutsvoorzieningen zijn. Zoals bijvoorbeeld glasvezel internet, dat hoort voor iedereen beschikbaar te zijn, net als water en licht. Met de boeren zullen we moeten laten zien hoe onze landbouwsector wereldleider wordt met gezonde voeding van gezonde grond en gezonde dieren. Dat is hoe de boer het economisch beter krijgt dan nu met intensieve landbouw.
 
20 maart: stemmen dus! Den Haag kan wel wat lawaai vanuit Fryslân gebruiken.


Tags: bloch, earste keamer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer