Fryslân en de FNP - geschiedenis en toekomst

Meer weten over de geschiedenis

van de FNP? 

 

In 2003 is de volgende titel uitgekomen, te leen bij de bibliotheek of te koop op het fnphusfnp.frl

 

Huisman, Kerst - Tusken Fryske dream en Nederlânske macht - fjirtich jier Fryske Nasjonale Partij - Ljouwert 2003.  390 pp., registers, verwijzing naar verdere literatuur en bronnen. 

 

 

Of bestel de FNP film op DVD met Nederlandse, Engelse en Duitse ondertitels.

 

Onderaan deze pagina een link over de geschiedenis van de FNP te lezen (in het Frysk) 

 

 Fryslân en de FNP - geschiedenis en toekomst

Fryslân en de FNP - geschiedenis en toekomst

Fryslân en de FNP - geschiedenis en toekomstDownloads:
Skiednis fan de FNP1.pdf


2023 FNP Fryslân - Disclaimer