De FNP is ANBI gecertificeerd

"Over uw donatie aan de FNP"

Het is voor de belastingbetaler, leden en donoren dat we inzicht geven in het functioneren van onze ANBI. Het gaat over de informatie die belangrijk is voor transparantie en verantwoording van de FNP-financiën.

Onder dossiernummer 16180 staat de FNP vanaf 1-1-2008 bij de belastingdienst ingeschreven als instelling voor algemeen nut.
Als u via de website van de belastingdienst (ANBI-site) zoekt op  "Vereniging Fryske Nasjonale Partij" in "Leeuwarden" wordt dit bevestigd.


Downloads:
Jeftereglemint1.pdf
Algemiene ynformaasje1.pdf
Jierrekken 20201.pdf
Balans 20201.pdf


2023 FNP Fryslân - Disclaimer