De FNP in de Eerste Kamer

"De FNP in Den Haag" (OSF: Onafhankelijke Senaatsfractie)

OSF logo Secretariaat OSF T. 06 - 41 20 36 04 infoosf.nl Ruysdaellaan 34, 6165 TZ Geleen.  

Landelijke invloed regionale partijen
De leden van de Provinciale Staten in Nederland kiezen de leden van de Eerste Kamer. De FNP werkt samen met andere regionale en lokale partijen. Deze hebben zich verenigd in de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie). Hendrik ten Hoeve  is de senator van de OSF. Zodat wij ook ons geluid in Den Haag kunnen laten doorklinken ! Lees meer over regionale politiek in Nederland in het OSF-tijdschrift Locomotie.

 

Klik hier naar de Visie en Missie van de OSF

Klik hier naar het OSF pamflet Terug naar de menselijke Maat

 

 

FNP in OSF bestuur en Wetenschappelijk Bureau

De FNP is al vanaf het bgin in 1995 betrokken bij Bestuur en Wetenschappelijk Bureau van de OSF. 

Sinds 2007 levert de FNP de voorzitter van de OSF.

 

 Jaap vd Bij holle    Hindrik ten Hoeve efteroer leunend lyts

Jabik van der Bij

 

Eerder FNP-partijvoorzitter. Was bestuursvoorzitter in het Hoger Onderwijs. Is op dit moment voorzitter van de OSF.

 

Contact: jabikvanderbijosfractie.nl

Telefoon: 0515 - 559 597

 

Hendrik ten Hoeve

 

Senator. Eerder FNP-partijvoorzitter, raadslid, Statenlid en tussen 2003 en 2011 senator. Econoom. Is op dit moment voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau van de OSF.

      

Contact: hendriktenhoeveosfractie.nl 

Telefoon: 058 - 257 34 47

 

 

Missie en visie van de OSF 

De kwaliteit van het bestaan in en rond dorp en stad is uitgangspunt voor ons handelen. Er is geen ideologie, geen binding met enige politieke stroming: lokale waarden zijn de leidraad. Op nationaal niveau wordt daar maar wat gemakkelijk overheen gewalst. Gemeentelijke herindelingen, annexaties en grootschalige projecten als de Betuweroute worden van bovenaf opgelegd. Respectloos worden lokale gemeenschappen ontwricht of vernield. Zulke politiek eindigt in een onveilige, onherkenbare, onbewoonbaar wordende samenleving die als los zand aan elkaar hangt. Uw tastbare regionale belang is inspiratiebron voor ons optreden in de nationale politiek.

 

 

OSF voor onafhankelijke provinciale politiek 

De OSF - Onafhankelijke SenaatsFractie - is de vereniging voor onafhankelijke provinciale politiek.
Provinciale onafhankelijke partijen werken er in samen. De OSF maakt zich sterk voor politiek op niveau: plaatselijke partijen voor de gemeenteraden, landelijke voor landelijke politiek en in de staten van de provincies de provinciale partijen. De partijen in de OSF willen door het delen van ideeën en het doen van onderzoek en projecten sterker worden. Beter in staat zijn om op te komen voor de belangen van de bewoners van hun provincie.

 

 

Meer faciliteiten voor onafhankelijke partijen door de OSF
De "Onafhankelijke Senaatsfractie" is sinds 1995 (eerst als Regionalen/De Groenen) in de Eerste Kamer vertegenwoordigd, via senator Marten Bierman (1995-2003), en van 2003 tot mei 2011 door de FNP-er Hendrik Ten Hoeve. Vanaf mei 2011 tot 2015 had Kees de Lange de kamerzetel. Vanaf juni 2015 is Ten Hoeve opnieuw de OSF-senator. Sinds 2007 heeft de FNP het voorzitterschap van de OSF. Een belangrijk OSF-succes voor de onafhankelijke beweging is dat op initiatief van onze Eerste Kamerfractie (toenmalig senator Bierman) de faciliteiten voor de OSF gelijk zijn geworden aan die voor partijen die in de Tweede Kamer zitting hebben.  

 

 

Wetenschappelijk bureau en radio/TV zendtijd
In de praktijk betekent dit dat er sinds enkele jaren subsidie is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en scholing voor de aangesloten regionale partijen. Ook is er dankzij de inspanningen van de OSF- fractie televisie- en radio zendtijd verkregen: de OSF doet mee aan de zendtijd voor politieke partijen bij de publieke omroep.  Deze zendtijd stelt de OSF beschikbaar aan aangesloten regionale partijen.

 Downloads:
Visie en missie van de OSF
OSF pamflet terug naar de menselijke maat


2019 FNP Fryslân - Disclaimer