Onze blogs en podcasts

NIEUWS


FNP Fryslan Corona plaatje rivm2
05-06-2020

FNP in Corona-tijd

De corona-epidemie zorgt ervoor dat ook de FNP zich zal aanpassen aangaande bijeenkomsten: Het Hoofdbestuur en de Statenfractie vergaderen online. Raadsfracties doen dit ook.

Vanzelfsprekend houdt de FNP zich aan de coronamaatregelen die zo op ...

FNP Fryslan Th
28-05-2020

Openbare expertmeeting Thialf op 3 juni

Op initiatief van de statenfracties van 50Plus, FNP en PvdA is er op 3 juni een zogenaamde expertmeeting over Thialf. De bijeenkomst is openbaar en wordt live uitgezonden via het kanaal van Provinciale Staten op https://fryslan.notubiz.nl/dashboard . ...

FNP Fryslan Schapen op de heide van duursw
27-05-2020

Motie stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD willen regie provincie en inzet op innovatie en verduurzaming

Op initiatief van de FNP, CDA en VVD zullen de Staten van Fryslân hun woensdag uitspreken over het beleid van de overheid om de stikstofproblematiek op te lossen. Omdat zowel de natuur als ook de agrarische sector en andere bedrijven van goot b ...

FNP Fryslan Eu
26-05-2020

FNP wil ‘slank' Europabeleid

De FNP blijft kritisch op de almaar oplopende kosten van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Die gaan met ongeveer 10% per jaar de begrote inflatie ver te boven. De partij wil net als de gedeputeerde aansturen op een ‘slanke' uitvoe ...

FNP Fryslan Leslo
19-05-2020

Kritiek regionale partijen op OV-plannen regering: kunnen studenten straks nog wel op school komen?

De Statenfracties van de Fryske Nasjonale Partij (FNP), Groninger Belang, Sterk Lokaal Drenthe, Lokaal Limburg en Provinciaal Belang Fryslân hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze aandacht vragen voor de negatieve consequentie ...

FNP Fryslan Frieslandcollege 071
15-05-2020

Kritiek FNP op weghouden studenten uit het openbaar vervoer

De FNP heeft stevige kritiek op de afspraken die Staatssecretaris Van Veldhoven heeft gemaakt met de onderwijssector. Scholieren en studenten in het middelbaar en hoger onderwijs moeten straks zo weinig mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer ...

FNP Fryslan Ezumazijl oa
11-05-2020

Schriftelijke vragen over de coupures/weingatten in de Slapersdijk nabij Anjum

De fracties van Water Natuurlijk, FNP en PvdA hebben het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân schriftelijke vragen gesteld over het gebrek aan voortgang in de aanpak van de Slapersdijk nabij Anjum. In de gemeenteraad van Noardeast-Frysl&aci ...


Word lid van de FNP Fryslân

IN BEELDStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


11-05-2020

Interview gedeputeerde Fryslân, Klaas Fokkinga


“Ik ben zelf woonachtig in een krimpgebied; in de regio Noardeast Fryslân”, vertelt gedeputeerde Klaas ...

24-04-2020

Stikstof: speculantenmarkt of eerlijk verdelen?


Onlangs heeft de rijksoverheid een stikstofregistratiesysteem ingevoerd waarmee het de woningbouw en wegenbouw in de Ran ...

06-02-2020

[Blog] Sijbe Knol: "Defensie weigert bom te ontmantelen"


Het ministerie van Defensie heeft bewezen dat het in staat is grote weerstand op te roepen en onrust te creëren in ...


2020 FNP Fryslân - Disclaimer