Onze blogs en podcasts

NIEUWS


FNP Fryslan Sybren posth
07-04-2021

Sybren Posthumus (FNP) verlaat actieve politiek

Statenlid Sybren Posthumus van de FNP houdt na meer dan tien jaar op als lid van de Friese Staten. Nieuwe uitdagingen zijn op zijn pad gekomen. Gerben van der Mei uit Tsjommearum volgt Posthumus op als Statenlid voor de FNP. De wisseling van de wach ...

FNP Fryslan Gaswin
01-04-2021

Petitie tegen nieuwe gaswinning Tytsjerksteradiel online

De fracties van FNP, PvdA, GrienLinks, SP, PvdD, 50PLUS, D66. ChristenUnie en CDA in Provinciale Staten hebben een petitie online gezet tegen nieuwe gaswinning in Tytsjerksteradiel en omliggende gemeenten. De partijen roepen iedereen op om massaal de ...

FNP Fryslan Bush
31-03-2021

Houd Fryslân bereikbaar

Houd Fryslân bereikbaar, met die oproep stellen ChristenUnie, Partij van de Arbeid, CDA en FNP schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Op 30 maart hebben de Statenfracties kennis genomen van het transitieplan openbaar verv ...

FNP Fryslan Gasbo
29-03-2021

FNP komt in actie: het nieuwe kabinet moet ophouden met gaswinning

De FNP wil dat de nieuwe regering de belangen van inwoners boven de commerciële belangen van de mijnbouwbedrijven stelt. Nu in Den Haag wordt gezocht naar een nieuw kabinet dat kan rekenen op het vertrouwen van de inwoners van ons land, wordt he ...

FNP Fryslan Funderingssc
19-03-2021

Aanpak funderingsschade veenweidegebied

Duizenden woningen in het Friese Veenweidegebied hebben tienduizenden euro's funderingsschade opgelopen door het lage grondwaterpeil. Ook elders in Nederland is sprake van funderingsschade, veroorzaakt door overheidsbeleid. De totale schade kan wel o ...

FNP Fryslan Bouwkr
11-03-2021

Opinie: Deltaplan ‘over’ het Noarden, niet voor en van het Noorden

Een heleboel bestuurlijke drukte. Dat is de eerste uitkomst van de motie van CDA-Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch over de vraag naar plannen voor een Deltaplan voor het Noorden. En zie, die drukte ontstaat nu al. Wat hebben Flevoland, Fryslân, ...

FNP Fryslan Actie
09-03-2021

FNP: Grote vraagtekens bij beëindiging immuniteit Catalaanse EP-leden

De Statenfractie van de FNP heeft grote vraagtekens bij het besluit van het Europees Parlement om de immuniteit van drie Catalaanse parlementsleden op te heffen. De manier waarop een meerderheid van de Europarlementariërs drie van hun collega&rs ...


Word lid van de FNP Fryslân

IN BEELDStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


08-03-2021

[FNPodcast] #7 - TK verkiezingen


De podcast van de FNP gaat in op maatschappelijke en politieke thema's. Een prettig gesprek voor tijdens het autorijden, ...

11-02-2021

Sturing over eigen leven en eigen omgeving.


Volgende week gaat het in de Staten van Fryslân over bestuurlijke vernieuwing. Als wij echt de bestuurlijke kracht ...

05-02-2021

Opinie Aant Jelle Soepboer: ‘Beste Amsterdammer, wonen in de regio vraagt aanpassingsvermogen’


Veel Amsterdammers verlaten de stad en trekken de regio in. Aant Jelle Soepboer heet hen welkom, maar kijkt er ook met g ...


2021 FNP Fryslân - Disclaimer