Onze blogs en podcasts

NIEUWS


FNP Fryslan Foto elan kompost1
02-07-2020

Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte voor boerencompost

De FNP vindt dat de provincie Fryslân zich moet inzetten om de zogenaamde groenstations te stimuleren en weer op gang te helpen. Bij de groenstations wordt op het erf van agrarische bedrijven uit groenafval uit de directe omgeving compost gemaa ...

FNP Fryslan Re
30-06-2020

Meer inzetten op vakmanschap

Vakmanschap en de ambachtseconomie moeten een plaats krijgen in de nieuwe provinciale nota Economie. De Statenfractie van de FNP acht dit van groot belang. Het tekort aan vakkundig personeel wordt steeds groter. De FNP komt morgen in Provinciale Stat ...

FNP Fryslan D
23-06-2020

FNP: betere bescherming weidevogelkuikens en reekalfjes door de inzet van drones

De FNP komt deze week met een motie om meer drones in te zetten voor de bescherming van de weidevogels in Fryslân. Uit een proef door vogelwachten van de Bond van Friese Vogelwachten blijkt dat het gebruik van drones heel effectief is om de nes ...

FNP Fryslan Boo
18-06-2020

FNP stelt vragen over het behoud van boomwallen in Fryslân

Uit de jaarrapportage van 2019 over het toezicht op de natuurwetten blijkt dat er steeds meer illegale kap wordt geconstateerd. De FNP maakt zich al langere tijd zorgen over het behoud van het Friese landschap en vraagt het college van Gedeputeerde S ...

FNP Fryslan Haven h
16-06-2020

FNP: goede vaarverbinding Afsluitdijk-Harlingen

De FNP komt morgen in Provinciale Staten van Fryslân met een motie om ook in de toekomst een goede vaarverbinding te behouden tussen de Afsluitdijk en de haven van Harlingen. Aanleiding zijn kritische geluiden van ondernemers uit Harlingen in v ...

FNP Fryslan Pixabay coins1726618 19201
08-06-2020

Kritiek op nieuw verdeelsysteem geld gemeentefonds

Open brief fracties FNP en Groninger Belang aan de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Fryslân en Groningen ...

FNP Fryslan Corona plaatje rivm2
05-06-2020

FNP in Corona-tijd

De corona-epidemie zorgt ervoor dat ook de FNP zich zal aanpassen aangaande bijeenkomsten: Het Hoofdbestuur en de Statenfractie vergaderen online. Raadsfracties doen dit ook.

Vanzelfsprekend houdt de FNP zich aan de coronamaatregelen die zo op ...


Word lid van de FNP Fryslân

IN BEELDStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


19-06-2020

De wolf (het eerlijke verhaal)


Woensdag waren we getuige van de grootste onzin in deze bestuursperiode van de Provinciale Staten van Fryslân tot ...

30-05-2020

Sijbe Knol: Grote ruimte voor het kleine


Gedwongen door een virus werd de wereld een paar maanden gelden ineens een stukje kleiner, althans, zo voelde het voor m ...

11-05-2020

Interview gedeputeerde Fryslân, Klaas Fokkinga


“Ik ben zelf woonachtig in een krimpgebied; in de regio Noardeast Fryslân”, vertelt gedeputeerde Klaas ...


2020 FNP Fryslân - Disclaimer