Onze blogs en podcasts

NIEUWS


FNP Fryslan Thom fed
21-10-2020

Thom Feddema beëdigd als nieuw commissielid FNP

Thom Feddema is door commissaris van de Koning Brok beëdigd als commissielid voor de FNP. Als commissielid mag Feddema meedoen aan het debat in de Statencommissies. Ook kan hij namens de fractie lid zijn van werkgroepen van de Staten en kan hij ...

FNP Fryslan Ferkiez
19-10-2020

FNP: ‘Noordelijk' verkiezingsdebat over regionale onderwerpen

Een noordelijk verkiezingsdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart moet gaan over regionale onderwerpen. Daar komt meestal niet veel van terecht. De FNP stuurt er met vragen deze week in Provinciale Staten op aan dat het deze keer beter zal ga ...

FNP Fryslan Nieuw
17-10-2020

Blog: Bouw nieuwe woningen in elk dorp

Op dit moment is er een ontwikkeling gaande die in geen enkele prognose werd voorzien. Nu nog op bescheiden schaal, is er een trek van mensen uit andere delen van het land aan de gang. Door corona en het thuiswerken in combinatie met de ruimte, rust ...

FNP Fryslan EFA
14-10-2020

Europese structuurfondsen voor regionale ontwikkeling behouden

Op de jaarlijkse EFA-conferentie van regionale partijen in Europa onlangs zijn twee moties van de FNP met algemene stemmen aangenomen. De ene motie pleit voor meer regionale inbreng in de zogenaamde ‘Conference on the Future of Europe'. Met de ...

FNP Fryslan Comite voor de re
13-10-2020

Europe-Direct vestiging naar Fryslân brengen

De FNP wil dat Fryslân weer een Europe-Direct vestiging krijgt. Dat is een vrij toegankelijk informatiepunt waar inwoners, overheden, bedrijven en instellingen kennis over Europa kunnen verkrijgen. Zo'n informatiepunt kan volgens de FNP helpen ...

FNP Fryslan
21-09-2020

FNP: Fryslân moet zich aansluiten bij wolvencommissie Drenthe

De FNP wil dat Fryslân zich aansluit bij de Drentse wolvencommissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van schapenhouders, landbouw- en natuurorganisaties en werkt volop aan maatregelen om vee te beschermen tegen aanvallen van de wo ...

FNP Fryslan Mu
17-09-2020

Reactie FNP op ‘Prinsjesdag'

De FNP is kritisch over de financiële voorstellen die de regering doet in de 'Miljoenennota'. Om te beginnen vindt de FNP het teleurstellend dat er nog steeds geen oplossing is voor de grote gemeentelijke tekorten. Dat moet nu snel veranderen. T ...


Word lid van de FNP Fryslân

IN BEELDStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


18-10-2020

Bouw nieuwe woningen in elk dorp


Op dit moment is er een ontwikkeling gaande die in geen enkele prognose werd voorzien. Nu nog op bescheiden schaal, is e ...

22-09-2020

De Lelylijn moet er voor Fryslân zijn


De Lelylijn, de nieuwe spoorlijn tussen de Randstad en Groningen, is de afgelopen weken weer volop in het nieuws. Vooral ...

19-06-2020

De wolf (het eerlijke verhaal)


Woensdag waren we getuige van de grootste onzin in deze bestuursperiode van de Provinciale Staten van Fryslân tot ...


2020 FNP Fryslân - Disclaimer