Onze blogs en podcasts

NIEUWS


FNP Fryslan Elektryske
26-06-2019

De energietransitie berust op draagvlak en een realistisch tempo

Er komt een Friese Taskforce Energietransitie. Die moet de Regionale Energie Strategie (RES) handen en voeten geven als uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs en het landelijke Klimaatakkoord. ...

FNP Fryslan Ferfier yn fry
25-06-2019

Bestaande infrastructuele knelpunten worden aangepakt

Fryslân is een prachtige provincie om te zijn en te leven, voor inwoners en toerist. Voor elk is het daarbij van belang dat men veilig en vlot kan reizen. Daarom worden bestaande knelpunten aangepakt. ...

FNP Fryslan Taal en under
24-06-2019

Wij investeren 20-25 % meer in taal en onderwijs

Taal en cultuur leveren een grote bijdrage aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen. Er wordt deze periode extra geïnvesteerd; in taal en onderwijs, maar ook in kenmerkend Fries erfgoed en cultuur. ...

FNP Fryslan P
21-06-2019

Foarútbuorkje’ met veenweide en biodiversiteit

' Pykje' was op de poster het symbool voor de FNP in verkiezingstijd om serieus te investeren in de weidevogel. In het coalitieakkoord zijn nieuwe doelen vastgesteld voor het aantal weidevogels in gebieden met agrarisch natuurbeheer. ...

FNP Fryslan Alle romte foar fakman
20-06-2019

Coalitie stimuleert vakmanschap en innovatie

Fryslân heeft behoefte aan vakmensen. Het nieuwe coalitieakkoord zegt voor het eerst expliciet wat over vaklui. ...

FNP Fryslan Romte foar bouwe op `e doa
19-06-2019

Veel ruimte voor bouwen in de dorpen

De FNP heeft in verkiezingstijd hoog ingezet op bouwen in de dorpen. We zijn er blij mee dat hier in het coalitieakkoord ruimte voor komt ...

FNP Fryslan Us lânskip wurdt gjin enerzjyfa
18-06-2019

Ons landschap wordt geen energiefabriek

'Maak van ons landschap geen energiefabriek!' Dit was een belangrijke slogan in de verkiezingscampagne van de FNP. Nu er een provinciaal coalitieakkoord ligt, kunnen we zeggen dat onze missie is geslaagd. Er komen per saldo niet meer grote windmolen ...


Word lid van de FNP Fryslân

IN BEELDStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


19-03-2019

[Blog] Corlienke de Jong: "Grote behoefte aan vakmensen"


Overheden, onderwijs en bedrijfsleven geven tientallen miljoenen uit voor meer vakmensen. Toch is er landelijk nog een t ...

19-03-2019

[FNPodcast] #5 - Vakmensen


De podcast van de FNP gaat in op maatschappelijke en politieke thema’s in Fryslân. Een prettig gesprek tijde ...

14-03-2019

[FNPodcast] #4 - Klimaatakkoord


De podcast van de FNP gaat in op maatschappelijke en politieke thema’s in Fryslân. Een prettig gesprek tijde ...


2019 FNP Fryslân - Disclaimer