NIEUWS


FNP Fryslan
18-06-2019

Ons landschap wordt geen energiefabriek

'Maak van ons landschap geen energiefabriek!' Dit was een belangrijke slogan in de verkiezingscampagne van de FNP. Nu er een provinciaal coalitieakkoord ligt, kunnen we zeggen dat onze missie is geslaagd. Er komen per saldo niet meer grote windmolen ...

FNP Fryslan Presentatie coalitieakk
18-06-2019

FNP blij met eigen partijgeluid in provinciehuis

Voor de derde keer op een rij doet de FNP mee in een provinciale coalitie. De partij is trots op het coalitieakkoord 'Lok op ien'. Meer dan ooit klinkt het FNP-geluid daar in door. ...

FNP Fryslan Wurkbesite omrop fry
13-06-2019

FNP vragen over ontwikkelingen Omrop Fryslân

De FNP wil dat er goed gekwalificeerde journalisten bij Omrop Fryslân en andere media kunnen werken die het Fries goed beheersen. Daarnaast is het voor filmpjes van de Omrop en andere media van belang dat het zoeken in het Fries op Google en an ...

FNP Fryslan EFA
28-05-2019

Winst voor EFA-zusterpartijen FNP in Europa

De regionale partijen in Europa hebben het goed gedaan met de Europese verkiezingen. De Europese Vrije Alliantie (EFA), waarbij de FNP is aangesloten, groeit van 12 naar 13 zetels. De EFA vormt in Brussel een fractie met de Groenen (EFA-Greens), die ...

FNP Fryslan Frysk by de rjocht
24-05-2019

Vragen over meer ruimte voor het Fries bij de rechtbank

Kan de wet worden veranderd om meer ruimte voor het Fries te krijgen bij de rechtbank? Vooral nu steeds meer rechtszaken met Friestaligen worden afgedaan buiten Fryslân? De fractie van de FNP stelt schriftelijke vragen over deze kwestie aan Ged ...

FNP Fryslan Euro coins and banknotes1
19-05-2019

FNP: opheldering over achterblijven Europese subsidies

De FNP-Statenfractie vraagt aandacht voor het achterblijven van Europese subsidies voor Fryslân. Aanstaande woensdag zal de partij daarover in de Staten van Friesland een motie indienen. De FNP wil dat een goede analyse wordt gemaakt wat er aan ...

FNP Fryslan Foto hunen1
15-05-2019

Vraagtekens bij verkoop provinciaal terrein hondensportclub Tijnje

De Statenfractie van de FNP stelt schriftelijke vragen over de verkoop van het oefenterrein van twee hondensportclubs in Tijnje. Het betreft grond van de provincie die vervuild zou zijn. De FNP wil weten of de provincie de grond zomaar als landbouwgr ...

FNP Fryslan
09-05-2019

Europese verkiezingen en de FNP

Van 23 tot en met 26 mei (in Nederland op de 23e) zijn de Europese verkiezingen. Bij de FNP komme zoals altijd bij die verkiezingen veel vragen binnen waar mensen op moeten stemmen. Want de FNP doet niet zelf mee. Zijn er wel alternatieven? ...

FNP Fryslan Rommel seedyk11
04-04-2019

Nauwelijks actie Europese Commissie na containerramp MSC Zoë

De FNP heeft antwoord gekregen van de Europese Commissie op schriftelijke vragen over de containerramp met MSC Zoë. De Commissie is alleen bereid om te praten met diverse internationale instanties over de problemen mei containervervoer op zee. C ...

FNP Fryslan FNP algemien mienskip 13
19-03-2019

Dáárom FNP

Wij hebben uw stem nodig voor een antwoord op de schaalvergroting en het systeemdenken. Als FNP zeggen we: geef het kleine grote ruimte! ...

FNP Fryslan Pdfgrafie65
18-03-2019

Onze inzet voor de Friese weidevogels

Het gaat niet goed met de weidevogels in Fryslân. Dat is inmiddels een grote zorg van veel inwoners van onze provincie. Toch gaan er een aantal dingen goed. Sinds kort. Als het aan ons ligt krijgen overleven er op deze manier meer grutto's, kie ...

FNP Fryslan 34136952341 d3cb7c5dd1 o
17-03-2019

Onze inzet voor het Friese landschap

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het landschap. Wij delen die zorgen: voor de FNP is de kwaliteit van het landschap onlosmakelijk verbonden met fijn wonen en werken in Fryslân. ...

FNP Fryslan FNP gemeente sdwestfrysln 3
16-03-2019

Onze inzet voor Sneek

Op 20 maart gaat Fryslân weer naar de stembus. Wie kiest u voor de Provinciale Staten? Dit is wat de FNP betekent voor u in Sneek. ...

FNP Fryslan 12858327643 c4e1028c10 o
15-03-2019

Staatsbosheer minacht de bezoeker

Vanwege verontruste geluiden uit onder andere Appelscha en omgeving trekt de FNP aan de bel, omdat Staatsbosbeheer in Nationaal Park Drents-Friese Wold recreanten dwars ligt. Direct na de verkiezingen van 20 maart zoekt de Statenfractie belanghebbend ...

FNP Fryslan 5d920aa65eb1468abb0a481fdb72021c1
12-03-2019

De zichtbare campagne van de FNP

Op 20 maart gaat Fryslân naar de stembus voor Provinciale Staten en het Wetterskip. Wij zetten zó de FNP op de kaart. ...

FNP Fryslan Drafsport wolvega
11-03-2019

Onze inzet voor Zuidoost-Friesland

Op 20 maart gaat Fryslân weer naar de stembus. Wie kiest u voor de Provinciale Staten? Dit is wat de FNP betekent voor u in Opsterland, Heerenveen, Weststellingwerf en Oostellingwerf. Foto's: o.a. van de Flaeijlfeesten en www.deskans.nl ...

FNP Fryslan FNP gemeente ljouwert 2
10-03-2019

Onze inzet voor Leeuwarden

Op 20 maart gaat Fryslân weer naar de stembus. Wie kiest u voor de Provinciale Staten? Dit is wat de FNP betekent voor u in Leeuwarden. ...

FNP Fryslan EFA2
08-03-2019

Europese partijen steunen pleidooi FNP tegen neerschieten weidevogels

De motie van de FNP, om het uit de lucht schieten en opeten van beschermde weidevogels te voorkomen, is met ruime meerderheid aangenomen op het jaarlijkse congres van de Europarlementspartij EFA in Brussel. De Europarlementariërs van de EFA gaan ...

FNP Fryslan 53248458 2181297435226066 2971877576512897024 n1
06-03-2019

Kom met de dicobus naar Berltsum op 15 maart voor de Jûn foar Fryslân

Twee jonge FNP’ers organiseren op 15 maart in Berltsum ‘De Jûn foar Fryslân’ (De avond voor Friesland). De initiatiefnemers Sijbe Knol (28, Sint Annaparochie) en Aant-Jelle Soepboer (29, Niawier) willen laten zien dat he ...

FNP Fryslan 3726279512 041e20cea0 o
05-03-2019

Onzet inzet voor het Wetterskip

Op 20 maart gaat Fryslân weer naar de stembus voor het bestuur van het Wetterskip. Dit is wat de FNP betekent voor het water in Fryslân. ...

26-02-2019

Zorgen over coulissenlandschap tussen Marsum en Berltsum

De FNP-Statenfractie vraagt aandacht voor het landschap aan de westkant van de oude Middelsee tussen Marsum en Bitgum. Er zijn vele karakteristieke elementen aanwezig, maar die worden bedreigt. Vele slingerende slootjes zijn al gedempt en bomensingel ...

19-02-2019

Dorpen en wijken moeten profiteren van Windpark Fryslân

De FNP-Statenfractie vindt dat dorpen en wijken in Fryslân volop moeten kunnen meeprofiteren van Windpark Fryslân. In de regeling voor burgerparticipatie die nu is opgesteld, is dat niet het geval. Daarom komt de FNP volgende week in de S ...

05-02-2019

FNP begint eigen podcast-uitzendingen

De FNP begint met podcast-uitzendingen. Een podcast is een diepgaand, maar prettig gesprek op internet over maatschappelijke en politieke thema’s. De partij wil in de eigen ‘FNPodcast’, als eerste partij in Fryslân, betrokkene ...

02-02-2019

Treinrit Randstad – Fryslân kan half uur sneller

Het provinciebestuur hoopt binnenkort een datum te prikken voor een proef met een snelle trein vanuit Leeuwarden. Dat zegt gedeputeerde Johannes Kramer. Een proefrit met een snelle intercity tussen Groningen en Den Haag is in de nacht van vrijdag op ...

29-01-2019

Zorgen over leefbaarheid bij huisvesting tijdelijke werknemers

De huisvesting van arbeidsmigranten mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in dorpen en stadswijken. De provincie zou een rol moeten spelen bij dit gemeente-overstijgende probleem. FNP-statenlid Klaas Fokkinga heeft vragen gesteld over de kwesti ...

26-01-2019

Stel nieuwe bioboeren vrij van belastingen

De FNP wil boeren die overschakelen op biologische landbouw financieel steunen. Boeren moeten minstens twee jaar lang worden vrijgesteld van ozb en waterschapsbelasting, vindt de partij. Dit is nodig omdat de overgang naar biologisch boeren de eerste ...

21-01-2019

FNP wil alternatieven voor dure adviesbureau’s

De FNP-Statenfractie dient komende woensdag (23 januari) een motie in om minder gebruik te maken van dure externe adviesbureau's. Aanleiding is het Rekenkamerrapport over de evaluatie van grote projecten. Daarin staat dat de laatste jaren vaak een be ...

11-01-2019

FNP bevraagt vaklui in ambachtsdorp Joure

Er is grote behoefte aan vakmensen. De FNP wil daar aandacht aan geven. Daarom houdt de partij op vrijdag 18 januari in ambachtsdorp Joure (T)sjoch faklju! Dat is een minisymposium én een eerbetoon voor vaklieden. ,,Dy fertsjinje yn Frysl&acir ...

08-01-2019

Vragen FNP in Europees Parlement

De FNP stelt via de Europarlementspartij EFA vragen over de containerramp die afgelopen week heeft plaatsgevonden. De FNP dringt met de vragen aan op het beter naleven van de veiligheidsregels, op het volledig vergoeden van de schade en op het opruim ...

24-12-2018

Doe de wolf een halsband om

Elektronische halsbanden en zogenoemde 'wolf-watchers' zouden kunnen helpen om de integratie van wolven in Nederland te verbeteren. Dat denkt gedeputeerde Johannes Kramer. Het idee voor het volgen van wolven komt uit Amerika, waar ze in de jaren '90 ...

09-12-2018

Vaklui in Fryslân verdienen het de ruimte te krijgen

Leren, leren, leren. Zo veel mogelijk kinderen moeten naar de havo of het vwo. Daarna door naar HBO of de universiteit natuurlijk. Al die studenten worden opgeleid voor een kennisberoep. Dat is op zichzelf mooi, maar onze maatschappij vergeet iets: d ...

04-11-2018

Creatieve oplossingen bedenken voor tekort aan zorgpersoneel platteland

De FNP heeft kennis genomen van het bericht op Omrop Fryslân dat sommige zorginstellingen op het platteland minder makkelijk aan personeel kan komen. ...

25-10-2018

FNP: meer bevoegdheden is beter voor Fryslân

Leeuwarden - De FNP vindt dat Fryslân veel meer bevoegdheden moet hebben omdat dit veel voordelen biedt voor de inwoners van Fryslân. Dit blijkt uit de FNP-toekomstvisie 'Fryslân zelf aan het roer' die op 24 oktober werd gepresentee ...

24-10-2018

Zorgen over verplichte asbestsanering in Fryslân

Van uit de media heeft de FNP vernomen dat de Tweede Kamer heeft besloten dat alle asbest op de daken in Nederland, dus ook in Fryslân, per 31 december 2024 gesaneerd moet zijn. Er is in de Tweede Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel. De FNP St ...

20-10-2018

FNP: Grote zorgen over toekomst ziekenhuizen Fryslân

De fractie van de FNP heeft begrepen dat er onrust bestaat bij de ziekenhuizen in Fryslân, te weten die van Drachten, Heerenveen, Sneek en de polikliniek van Dokkum. Die onrust speelt ook bij de patiënten die gebruik maken van genoemde zie ...

17-10-2018

Behoud huisje Waling Dykstra in Holwerd

De fractie van de FNP wil dat het voormalige huisje van Fries schrijver Waling Dykstra (overleden in 1914), wat in Holwerd staat, bewaard blijft. De kleine woning staat nog altijd te koop en verwaarloost alleen maar. De partij komt met schriftelijke ...

01-10-2018

Fryslân kan prima zonder extra wind op land

Fryslân kan fossielvrij worden zonder extra windmolens op land. Vooral met geothermie kunnen we in de toekomst grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. ...

29-09-2018

Gerben Gerbrandy kandidaat-senator FNP

Op de ledenvergadering van de FNP is Gerben Gerbrandy (Gau) gekozen als kandidaat-senator voor de FNP in de Eerste Kamer. Voor de FNP-lijst van Wetterskip Fryslân is Bram Bonnema uit Franeker lijsttrekker geworden. ...

20-09-2018

Doorgaan met steun voor dorpshuizen

De fractie van de FNP wil dat de provinciale steun voor de Friese dorpshuizen blijft. De partij komt in Provinciale Staten met een voorstel voor een ‘dorpshuizenregeling 2.0' voor de komende statenperiode. Ook het Iepen Mienskipsfûns en ...

14-09-2018

FNP vragen over verbetering Taalkado

De Statenfractie van de FNP stelt vragen aan gedeputeerde Poepjes over het Taalkado voor jonge Friese ouders en hun kinderen. Hoe gaat de provincie het Taalkado verbeteren? Aanleiding zijn de aanbevelingen van twee onderzoeken naar het Taalkado en de ...

07-09-2018

Frijbûtser van september nu online

Bestuursverkiezingen, kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Waterschap en de Eerste Kamer. En nog tal van andere belangrijke zaken op de agenda van de extra ALG op 28 september, allemaal in deze Frijbûtser. ...

04-09-2018

In Memoriam Marten Bierman

Marten Bierman was van 1999-2003 de eerste Senator voor de OSF. Ook was hij de oprichter van het Wetenschappelijk Bureau. ...

03-09-2018

OSF-tijdschrift Locomotie 69 nu online

Maart 2019 zijn er weer Statenverkiezingen. Dit nummer van Locomotie is grotendeels gewijd aan de voorbereidingen. ...

06-08-2018

Windturbines Nij Hiddum-Houw en IJsselmeer

Is het windpark Nij Hiddum-Houw overbodig nu het Windpark Fryslân in het IJsselmeer veel meer capaciteit krijgt? ...

19-07-2018

Rapport 'Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân'

De FNP wil meer investeren in de sociaal-economische structuur van Fryslân. Nu gaat het meeste geld naar uitkeringen. ...

10-07-2018

Wetterskip Fryslân - vergadering op 10 juli 2018

In het kader van de bespreking van Meerjaren-perspectief 2019-2023 gaf de FNP-fractie de volgende beschouwing. ...

10-07-2018

Hendrik ten Hoeve over de herindeling

Gezamenlijke behandeling wetsvoorstellen Samenvoeging gemeenten.
H. ten Hoeve / OSF / 9 en 10 juli 2018 ...

03-07-2018

Meer Arriva treinen naar Sneek

De provincie wil toch proberen om met ingang van 2020 in de spits vier treinen per uur van Sneek naar Leeuwarden te laten rijden. ...

20-06-2018

Statenvragen over veiligheid nieuwe brug Dronryp

Omwonenden in Dronryp maken zich zorgen over onveilige situaties bij de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal. Het werk gaat binnenkort van start. Vooral de steile helling in het ontwerp roept bezwaren op. De Statenfractie stelt schriftelijke vrage ...

11-06-2018

Frijbûtser van juni nu online

Het aanmelden van kandidaten voor de verkiezingen van Provinciale Staten maart 2019 is begonnen. Ook voor het Waterschap en de Eerste Kamer. In deze Frijbûtser meer over de procedure. ...

28-05-2018

Corlienke de Jong in het Polytbureau over Veenweidediscussie

Op maandag 28 mei 2018 schoof FNP-fractievoorzitter Corlienke de Jong aan bij Omrop Fryslân over het plan van de oppositie voor het Friese Veenweidegebied. ...

24-05-2018

Klimaat en milieu bij het Wetterskip

De FNP heeft in het Wetterskip Fryslân voor de komst van een 'energiefabriek' gestemd. Hier moet voortaan het slib uit de rioolwaterzuiveringen duurzaam worden verwerkt. Zo willen we ook bij het waterschap bijdragen aan de energie- en klimaatdo ...

22-05-2018

Kramer tevreden over Mienskipsfonds

De provincie is tevreden over het in 2015 opgezette provinciale Iepen Mienskipsfûns. Van het IMF wordt volop gebruik gemaakt en de resultaten zijn prima. Dat zegt Johannes Kramer, die het fonds als gedeputeerde in zijn portefeuille heeft. ...

18-05-2018

FNP: meer investeren door Waddenfonds

De FNP wil dat het Waddenfonds jaarlijks € 10 miljoen extra investeert in projekten. Zo moet worden voorkomen dat na 2026 geld terug moet naar het Rijk. ...

14-05-2018

OSF: 'Eén op drie kiest lokaal'

Tijdschrift Locomotie van onze OSF Eerste Kamerfractie staat weer online. OSF-voorzitter Durk Stoker vertelt waarom zoveel kiezers op een onafhankelijke partij stemmen. ...

11-05-2018

Vragen over afvalprobleem afgedankte molenwieken

De Statenfractie van de FNP stelt vragen aan gedeputeerde Schrier van milieu over het schadelijke composiet afval van afgedankte wieken van windturbines. ...

10-05-2018

Vragen over de zoutwinning in Fryslân

FNP, SP, GL en PvdD maken zich zorgen over lekkages en schade door de zoutwinning. Aanleiding om vragen te stellen. In Groningen staat de zoutwinning nu onder verscherpt toezicht. Hoe zit dat in Fryslân? ...

21-04-2018

Frijbûtser van april nu online

Het hoofdbestuur nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 25 mei. Wat daar allemaal te bespreken valt staat op de voorpagina van deze Frijbûtser. ...

16-04-2018

FNP: Release of Catalonian political prisoners

Landshut (Bavaria) - Yesterday, during the annual conference of European parliament party EFA in Landshut, the FNP supported a resolution against the state violence and repression in Spain. This entails among others that there must be an end to polit ...

16-04-2018

FNP: Catalaanse politieke gevangenen vrij

Landshut (Beieren) - De FNP heeft op het jaarlijke congres van Europarlementspartij EFA in Landshut een resolutie gesteund tegen het staatsgeweld en de repressie in Spanje. Dat houdt onder andere in dat het afgelopen moet zijn met politiek gemotiveer ...

13-04-2018

Steun voor FNP-moties op EFA-congres 2018

Landshut (Beieren) - De motie van de FNP voor meer biodiversiteit en eerlijk loon voor de boeren in het nieuwe Europese landbouwbeleid is unaniem aangenomen. Dat gebeurde op het jaarlijkse congres van de Europarlementspartij EFA in Landshut (Beieren) ...

06-04-2018

FNP: biodiversiteit in nieuw Europees landbouwbeleid

De FNP is van mening dat in het nieuwe Europese landbouwbeleid (CAP) 2020 de biodiversiteit in de landbouw moet worden gestimuleerd. De boeren dienen daarvoor een eerlijk inkomen te krijgen. ...

03-04-2018

Minority SafePack Initiative

Teken nu het Europese Burgerinitiatief en steun daarmee de kleine talen in Europa. ...

28-03-2018

Vragen in PS - Overgang gasputten van NAM naar Vermilion

Wopke Veenstra: gaan de afspraken met de regio over de gaswinning van de NAM één op één over naar Vermilion? ...

27-03-2018

FNP en CDA: benut meevaller Afsluitdijk voor verbreden sluis Kornwerderzand

Recent bleek er een meevaller te zijn van 81 miljoen bij het aanbesteden van het werk aan de Afsluitdijk. Statenleden Johan Tjalsma (CDA) en Klaas Fokkinga (FNP) dienen een motie in. ...

26-03-2018

Geld Waddenfonds behouden voor de regio

Geld van het Waddenfonds moet ook na 2026 beschikbaar blijven voor de regio. Dat vindt de FNP in Provinciale Staten. Statenlid Wopke Veenstra komt met een motie hierover in de vergadering van 28 maart. ...

22-03-2018

Verkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Landelijk Kampioen

FNP voorzitter Cees van Mourik, raadslid Tsjerk Bouwhuis en bestuurslid Petra Bouma hebben bij de VNG in Den Haag de trofee in ontvangst genomen. ...

15-03-2018

OSF-tijdschrift Locomotie nu online

In deze Locomotie weer veel FNP: Durk Stoker als OSF-voorzitter, Cees van Mourik over het referendum Sleepwet, Hendrik ten Hoeve over de Donorwet, Sicco Rypma over de FNP thema-avond Landbouw. ...

14-03-2018

FNP met 6 personen naar EFA-congres in Beieren

Op 13 en 14 april 2018 zal de FNP met 6 personen deelnemen aan het EFA-congres in Landshut (Beieren). Op deze jaarlijke zogenaamde General Assembly van de Europese regionale partijen komen naar verwachting honderden deelnemers uit tientallen Europese ...

12-03-2018

Laat je geen Haagse dromen aansmeren

Het kabinet heeft een aantal ''zwaargewichten'' ingezet om met de huidige minister van EZ een plan te ontwikkelen voor de reductie van het CO-2 niveau. Daarbij vertegenwoordigers van de industrie, landbouw, bedrijfsleven en uit de politieke partijen ...

28-05-2018 - Corlienke de Jong in het Polytbureau over Veenweidediscussie Lees verder >>
24-05-2018 - Klimaat en milieu bij het Wetterskip Lees verder >>
22-05-2018 - Kramer tevreden over Mienskipsfonds Lees verder >>
18-05-2018 - FNP: meer investeren door Waddenfonds Lees verder >>
14-05-2018 - OSF: 'Eén op drie kiest lokaal' Lees verder >>
11-05-2018 - Vragen over afvalprobleem afgedankte molenwieken Lees verder >>
10-05-2018 - Vragen over de zoutwinning in Fryslân Lees verder >>
21-04-2018 - Frijbûtser van april nu online Lees verder >>
16-04-2018 - FNP: Release of Catalonian political prisoners Lees verder >>
16-04-2018 - FNP: Catalaanse politieke gevangenen vrij Lees verder >>
13-04-2018 - Steun voor FNP-moties op EFA-congres 2018 Lees verder >>
06-04-2018 - FNP: biodiversiteit in nieuw Europees landbouwbeleid Lees verder >>
03-04-2018 - Minority SafePack Initiative Lees verder >>
28-03-2018 - Vragen in PS - Overgang gasputten van NAM naar Vermilion Lees verder >>
27-03-2018 - FNP en CDA: benut meevaller Afsluitdijk voor verbreden sluis Kornwerderzand Lees verder >>
26-03-2018 - Geld Waddenfonds behouden voor de regio Lees verder >>
22-03-2018 - Verkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Landelijk Kampioen Lees verder >>
15-03-2018 - OSF-tijdschrift Locomotie nu online Lees verder >>
14-03-2018 - FNP met 6 personen naar EFA-congres in Beieren Lees verder >>
12-03-2018 - Laat je geen Haagse dromen aansmeren Lees verder >>
05-03-2018 - Verkiezingen gemeenteraden 21 maart - Frijbûtser van maart nu online Lees verder >>
26-02-2018 - Discussie-avond referendum Sleepwet 1 maart Heerenveen Lees verder >>
23-02-2018 - 24 februari - Manifestatie tegen gaswinning Groningen en Fryslân Lees verder >>
21-02-2018 - Geen toekomstig kernafval in Friese bodem Lees verder >>
12-02-2018 - Nalatenschap LF2018 - voorbij de evenementen Lees verder >>
07-02-2018 - Frijbûtser van februari nu online Lees verder >>
06-02-2018 - OSF bijdrage Donorwet in Eerste Kamer Lees verder >>
05-02-2018 - FNP: gratis bellen met ‘Jobinder' Lees verder >>
03-02-2018 - Landelijke regels circulaire economie aanpassen voor Fryslân Lees verder >>
25-01-2018 - Vaart maken met maatregelen paalrot en funderingsschade Lees verder >>
23-01-2018 - Onderzoek effekt gebruik kunstmest op veenweide Lees verder >>
16-01-2018 - Kramer vindt pulsverbod voor vissers een harde klap Lees verder >>
10-01-2018 - Vragen: ‘maximale vermindering' gaswinning Groningen voor Fryslân? Lees verder >>
19-12-2017 - FNP: vragen over nieuwe vertraging breedband internet Lees verder >>
13-12-2017 - Frijbûtser van december nu online - Nieuwjaarsreceptie 6 januari Rottevalle Lees verder >>
07-12-2017 - Algemene Beschouwingen OSF-FNP senator Hendrik ten Hoeve Lees verder >>
06-12-2017 - OSF tijdschrift Locomotie nu online Lees verder >>
19-11-2017 - FNP: compensatie BTW-verhoging drinkwater via vermogen Vitens Lees verder >>
16-11-2017 - FNP vragen over toekomst zorgverzekeraar ‘De Friesland' Lees verder >>
07-11-2017 - FNP: Meer inzetten op geothermie Lees verder >>
06-11-2017 - FNP: stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen Lees verder >>
02-11-2017 - FNP Waadhoeke met de statefraksy op rais Lees verder >>
30-10-2017 - Verkiezing gemeenteraden 22 novimber 2017 Lees verder >>
30-10-2017 - FNP optimistisch over mogelijkheid zelfvoorziening energie in 2050 Lees verder >>
20-10-2017 - Durk Stoker (FNP) nieuwe voorzitter OSF Lees verder >>
18-10-2017 - FNP wil lagere beheerskosten Fries financieringsfonds FOM Lees verder >>
11-10-2017 - Zorg over tekort aan huisartsen in Leeuwarden Lees verder >>
22-09-2017 - FNP vragen bevordering Friese Literatuur Lees verder >>
18-09-2017 - Frijbûtser van september 2017 nu online Lees verder >>
15-09-2017 - FNP: vragen over stadsstrand Leeuwarden Lees verder >>
13-09-2017 - FNP spreekt NL-regering aan op referendum Catalonië Lees verder >>
04-09-2017 - TV documentaire It Fryske Wetter Lees verder >>
03-09-2017 - Natuurbeheer in Fryslân: samen met boeren Lees verder >>
01-09-2017 - Visie nodig op een duurzaam energiebeleid Lees verder >>
28-08-2017 - FNP'er Jabik van der Bij neemt afscheid als voorzitter OSF Lees verder >>
14-08-2017 - FNP: Friese CdK Brok naar top Friesenbrücke in plaats van Paas? Lees verder >>
21-07-2017 - Kans niet voorbij laten gaan op aankoop natuurgrond Achtkarspelen Lees verder >>
19-07-2017 - Handen af van Schilkampen Lees verder >>
14-07-2017 - FNP wil opbrengsten verkeerscontrôles gebruiken voor verbeteren veiligheid Lees verder >>
11-07-2017 - Pak schade door ganzen in Europa aan Lees verder >>
26-06-2017 - Statenfractie FNP komt met motie steun Alde Fryske Tsjerken Lees verder >>
14-06-2017 - 'Ik ben geen plucheplakker' - Cees van Mourik in de Frijbûtser van juni Lees verder >>
08-06-2017 - Veel aandacht voor FNP in Locomotie tijdschrift OSF Lees verder >>
22-05-2017 - FNP wil opheldering over tekort 11 miljoen Waddenglas Lees verder >>
17-05-2017 - Senator OSF 'not amused' met wetsvoorstellen over fosfaatreductie Lees verder >>
11-05-2017 - Minder rompslomp voor subsidies biologische landbouw Lees verder >>
09-05-2017 - Corlienke de Jong: ‘Veel binnen gehaald voor FNP bij Kadernota' Lees verder >>
08-05-2017 - FNP: N359 Westergoawei verdient veilige oplossing Lees verder >>
03-05-2017 - FNP: meertalig onderwijs bereikbaar en beschikbaar Lees verder >>
22-04-2017 - Frijbûtser van april nu online Lees verder >>
14-04-2017 - Motie FNP: hoge energietarieven Liander aanpakken Lees verder >>
10-04-2017 - FNP Statenfractie op werkbezoek bij Jeugd Dansopleiding Lees verder >>
05-04-2017 - FNP werkbezoek Thialf - Centrum Topsport en Onderwijs Lees verder >>
29-03-2017 - FNP: blij voor bewoners Noorderdwarsstraat Grou Lees verder >>
28-03-2017 - FNP: samenwerking over de grenzen met Friezen in Duitsland Lees verder >>
22-03-2017 - FNP zoekt Europese steun voor sluizen Kornwerderzand Lees verder >>
17-03-2017 - FNP-top naar congres in Katowice Lees verder >>
07-03-2017 - Cees van Mourik kandidaat-voorzitter FNP Lees verder >>
06-03-2017 - Frijbûtser in teken verkiezingen Tweede Kamer Lees verder >>
03-03-2017 - Lagere tarieven Liander voor sportclubs en consumenten Lees verder >>
14-02-2017 - FNP komt met motie ‘Het Bildts als erkende streektaal' Lees verder >>
13-02-2017 - FNP: veilige fietsoversteken N359 Gaasterland Lees verder >>
06-02-2017 - Frijbûtser februari nu online Lees verder >>
26-01-2017 - FNP: toch pontje kapotte brug Skûlenboarch Lees verder >>
15-01-2017 - Sulveren Fyts voor Wielervereniging Otto Ebbens Lees verder >>
15-01-2017 - Fryske Natuer- en Miljeupriis voor Romke Kinderman Lees verder >>
22-12-2016 - FNP: meer duidelijkheid over evenementenfonds SNN Lees verder >>
22-12-2016 - FNP: actie voor Fries is steun in de rug Lees verder >>
21-12-2016 - FNP zeer ingenomen met kandidatuur Arno Brok Lees verder >>
12-12-2016 - Frijbûtser december nu online Lees verder >>
08-12-2016 - Werkbezoek FNP aan EFA-fractie Brussel Lees verder >>
05-12-2016 - FNP: heldere doelen met Taalplan Fries op school Lees verder >>
24-11-2016 - FNP'er Ten Hoeve in Eerste Kamer: tweedeling neemt toe door regering Lees verder >>
21-11-2016 - FNP enthousiast over aanpak dorpshuis Ried Lees verder >>
20-11-2016 - FNP bezoekt Keatsmuseum Franeker Lees verder >>
14-11-2016 - Afspraken over rol en kostenbeheersing SNN nakomen Lees verder >>
11-11-2016 - FNP verklaart zich solidair met pro-Koerdische HDP Lees verder >>
09-11-2016 - Steun voor boeren die biologisch willen produceren Lees verder >>
02-11-2016 - Vragen over aanpak onveilige N354 Tsienzerburen Lees verder >>
31-10-2016 - Frijbûtser nu online Lees verder >>
28-10-2016 - Trein naar Zwolle moet vaker rijden Lees verder >>
27-10-2016 - Zeggenschap over de zorg naar de regio Lees verder >>
25-10-2016 - FNP vragen over KH2018 en meertaligheid Lees verder >>
20-10-2016 - Minder bezuinigen op Omrop Fryslân Lees verder >>
18-10-2016 - Duurzame energie en de regenboogvlag Lees verder >>
03-10-2016 - FNP deelt appels uit bij de Sionsberg Lees verder >>
27-09-2016 - FNP: uitstel besluitvorming N358 (Skieding) Lees verder >>
20-09-2016 - Kabinet steekt éénzijdig eigen loftrompet en laat regio links liggen Lees verder >>
17-09-2016 - Frijbûtser september nu online Lees verder >>
14-09-2016 - Gevolgen van een snelle energietransitie Lees verder >>
12-09-2016 - FNP: grondgebonden en biologische boeren ook bij overleg Provincie Lees verder >>
03-08-2016 - FNP: opnieuw actie voor openhouden ziekenhuis Sionsberg Lees verder >>
06-07-2016 - FNP: belang van de EU voor Fryslân in kaart brengen Lees verder >>
30-06-2016 - FNP: ecologisch beheer provinciale bermen Lees verder >>
23-06-2016 - FNP: Minder hinder in spits bij bruggen Afsluitdijk Lees verder >>
22-06-2016 - FNP pleit voor onderhoudsfonds KH2018 11-Fountains Lees verder >>
21-06-2016 - Dividend NOM steken in werkgelegenheid en economie Lees verder >>
20-06-2016 - FNP: meer ruimte voor grondgebonden en biologische landbouw Lees verder >>
09-06-2016 - Van taalpartij naar actiepartij voor Fryslân Lees verder >>
02-06-2016 - Meer kinderen bereiken met meertalig onderwijs Lees verder >>
26-05-2016 - Manifestatie tegen gaswinning in Fryslân Lees verder >>
25-05-2016 - FNP: zorg over fosfaatrechten kleine boer Lees verder >>
02-05-2016 - Opinie: Fryslân CETA- en TTIP-vrije zône Lees verder >>
02-05-2016 - Fryslân moet TTIP vrije zone worden Lees verder >>
28-04-2016 - Vraagtekens bij hoge kosten parkeren Provinciehuis Lees verder >>
22-04-2016 - Frijbûtser van april nu online Lees verder >>
04-04-2016 - Geen permanente grenscontrôles in Europa Lees verder >>
25-03-2016 - Op weg naar een nieuwe Provinciale Omgevingsvisie Lees verder >>
21-03-2016 - FNP met 8 mensen naar congres op Corsica Lees verder >>
15-03-2016 - Referendum associatieverdrag Oekraïne Lees verder >>
12-03-2016 - Frijbûtser van maart nu online Lees verder >>
11-03-2016 - Vacature fractiemedewerker Lees verder >>
02-03-2016 - Zorgen over het dempen van sloten Lees verder >>
02-03-2016 - OSF/FNP-senator bepaalt nieuwe contouren Omrop Fryslân Lees verder >>
01-03-2016 - De FNP in Provinciale Staten van 24 februari 2016 Lees verder >>
23-02-2016 - Jos de Blok - oprichter Buurtzorg Nederland - bij thema-avond FNP Lees verder >>
22-02-2016 - FNP: onderzoek vaarweg Drachten breder bekijken Lees verder >>
16-02-2016 - Bureaucratie bij Culturele Hoofdstad 2018 Lees verder >>
15-02-2016 - FNP: maximale druk via aandeelhouders REC Omrin Lees verder >>
08-02-2016 - Frijbûtser van februari nu online Lees verder >>
05-02-2016 - OSF/FNP senator kritisch in mediadebat Lees verder >>
04-02-2016 - FNP op werkbezoek in Spiker Ternaard Lees verder >>
29-01-2016 - Johannes Kramer spreekt bij FNP-zusterpartij SSW in Sleeswijk-Holstein Lees verder >>
28-01-2016 - Geen geld voor sponsoring gala's en evenementen door SNN Lees verder >>
19-01-2016 - FNP: lagere pachtprijzen bij duurzaam bodembeheer Lees verder >>
14-01-2016 - Tytsy en Douwe Willemsma te gast bij In Bosk fan Minsken van Tryater Lees verder >>
06-01-2016 - Niet alles op één kaart zetten Lees verder >>
05-01-2016 - Partijvoorzitter: FNP vernieuwen en verbreden Lees verder >>
04-01-2016 - Sulveren Fyts FNP naar Pieter Weening Lees verder >>
31-12-2015 - Nederlands voorzitterschap EU teveel gericht op Randstad Lees verder >>
18-12-2015 - Historische Statenvergadering met Campus Fryslân Lees verder >>
17-12-2015 - Prachtig verkiezingsresultaat regionalen op Corsica Lees verder >>
14-12-2015 - Frijbûtser december nu online Lees verder >>
09-12-2015 - FNP: snellere reparatie spoorbrug Ostfriesland Lees verder >>
25-11-2015 - FNP: actie omgekeerde bewijslast schade gas- en zoutwinning Lees verder >>
13-11-2015 - Helikopters ambulancezorg vaak te laat Lees verder >>
12-11-2015 - FNP brengt Fryslân naar Brussel Lees verder >>
09-11-2015 - FNP komt op voor particulieren bij schade gas- en zoutwinning Lees verder >>
31-10-2015 - Frijbûtser oktober nu online Lees verder >>
26-10-2015 - Vragen FNP over Omrop Fryslân in PS 28 oktober Lees verder >>
21-10-2015 - OSF eist vermindering gaswinning Lees verder >>
13-10-2015 - Bescherm de regionale omroepen Lees verder >>
10-10-2015 - Regionale omroep of Fryske Publike Omrop? Lees verder >>
07-10-2015 - Lof voor Algemene Beschouwingen FNP in Wetterskip Lees verder >>
28-09-2015 - Rijk én Provincie Fryslân meebetalen aan Omrop Fryslân Lees verder >>
28-09-2015 - Omrop Fryslân: stuur allemaal een brief aan Dekker Lees verder >>
23-09-2015 - Regering teruggefloten over Omrop Fryslân via Europarlement Lees verder >>
22-09-2015 - Rechtbank en Hof: visie en flexibiliteit nodig Lees verder >>
17-09-2015 - Kamervragen OSF over schrappen status regionale organisaties monumentenzorg Lees verder >>
16-09-2015 - FNP vragen geluidsoverlast windturbines op land Lees verder >>
11-09-2015 - Frijbûtser van september nu online Lees verder >>
10-09-2015 - Onderwijs in minderheidstaal in de grote stad: het kan ! Lees verder >>
03-09-2015 - FNP: gevolgen voor Fryslân onderzoeken in zaak NAM Lees verder >>
31-08-2015 - FNP: rechtspraak Leeuwarden structureel overeind houden Lees verder >>
18-08-2015 - Fries effect CO2-vonnis Urgenda voor veenweidegebied Lees verder >>
11-08-2015 - Steun voor polsstokspringen jeugd Lees verder >>
07-07-2015 - Vragen over fietstunnel in provinciale weg N358 Surhuizum Lees verder >>
24-06-2015 - FNP motie: toch tunnel Hollandiastraat Lees verder >>
19-06-2015 - FNP: zorg over banenverlies bij Onderwijsinspectie Lees verder >>
12-06-2015 - Frijbûtser van juni nu online Lees verder >>
02-06-2015 - Leden FNP steunen zelfstandige Omrop Lees verder >>
30-05-2015 - Alle provinciale mailadressen nu over op *.FRL Lees verder >>
27-05-2015 - Rein van der Wal Eerste Opvolger bij Statenfractie Lees verder >>
27-05-2015 - FNP fel tegen Noordelijke plannen Omrop Fryslân Lees verder >>
26-05-2015 - FNP blij met Hendrik ten Hoeve in Senaat Lees verder >>
22-05-2015 - FNP: vragen over dreigende sluiting school Boksum Lees verder >>
21-05-2015 - Nieuw College in Staten van 20 mei 2015 Lees verder >>
15-05-2015 - FNP tevreden over nieuw Coalitieakkoord Lees verder >>
04-05-2015 - OSF zeker van zetel Eerste Kamer Lees verder >>
02-05-2015 - De nieuwe coalitie - ALG op 29 mei 2015 Lees verder >>
19-04-2015 - FNP motie brengt omgekeerde bewijslast mijnbouwschade naar Europa Lees verder >>
18-04-2015 - FNP motie: extra middelen voor biologische landbouw in Europa Lees verder >>
09-04-2015 - Klaas Fokkinga eerste opvolger FNP Lees verder >>
01-04-2015 - De OSF gedoogt niet maar wil wel dingen bereiken Lees verder >>
28-03-2015 - Nieuwe Frijbûtser nu online Lees verder >>
26-03-2015 - Sake van der Meer en Jan van der Kooi in AB Wetterskip Lees verder >>
25-03-2015 - Annigje Toering krijgt lintje na 12 jaar Provinciale Staten Lees verder >>
13-03-2015 - Niet onnodig nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen Lees verder >>
12-03-2015 - Friese gedeputeerde Kramer wil sterke regio's in Europa Lees verder >>
10-03-2015 - FNP: nu stappen zetten voor toekomst Omrop Fryslân Lees verder >>
10-03-2015 - Actie tegen nepaccount op Facebook Lees verder >>
09-03-2015 - Haagse Autoriteit grijpt in bij Friese breedband internet projekten Lees verder >>
26-02-2015 - FNP: omgekeerde bewijslast schade delfstofwinning Lees verder >>
23-02-2015 - Vragen over eenzijdige steun 'Noordelijke' ondernemersbeurs Lees verder >>
19-02-2015 - Hans Konst wil omwonenden niet betrekken bij zonneparken Lees verder >>
18-02-2015 - Waardevolle bomen bij station Leeuwarden behouden Lees verder >>
18-02-2015 - FNP: opkomen voor lokale initiatieven breedband internet Lees verder >>
13-02-2015 - Lokalo's aan de macht ? Lees verder >>
11-02-2015 - Kieskompas Wetterskip nu online Lees verder >>
10-02-2015 - Foto's en info FNP kandidaten Wetterskip Fryslân Lees verder >>
02-02-2015 - FNP werkbezoek Bijlsma Hercules in Franeker Lees verder >>
29-01-2015 - Noordwest-Fryslân niet in de kou laten staan Lees verder >>
28-01-2015 - FNP scoort veel moties in Provinciale Staten Lees verder >>
19-01-2015 - FNP motie Rondweg Warns in Staten en Raad Súdwest-Fryslân Lees verder >>
16-01-2015 - Funderingsproblemen oplossen in veenweidegebied Lees verder >>
08-01-2015 - FNP: vragen over cijfers bodemdaling zoutwinning Lees verder >>
06-01-2015 - Investeren in de Mienskip, met de Mienskip ! Lees verder >>
03-01-2015 - FNP reikt Sulveren Fyts en Natuur- en Milieuprijs uit Lees verder >>
23-12-2014 - Ziekenhuiszorg moet blijven in Fryslân ! Lees verder >>
20-12-2014 - FNP delegatie naar De Sionsberg in Dokkum Lees verder >>
19-12-2014 - Help pake en beppe de fakânsje troch Lees verder >>
16-12-2014 - De FNP was, is en blijft tegen mega-windmolens op land Lees verder >>
15-12-2014 - Terugblik op FNP referendum reis naar Schotland Lees verder >>
13-12-2014 - Frijbûtser van december nu online Lees verder >>
10-12-2014 - Anna Martha van der Mei geïnstalleerd als Statenlid FNP Lees verder >>
09-12-2014 - Investeren in digitale hulpmiddelen voor het Fries Lees verder >>
02-12-2014 - FNP bij eerste 100 websites met .frl online Lees verder >>
29-11-2014 - De FNP in Fryslân DOK op 30 november 2014 Lees verder >>
28-11-2014 - Opkomen voor particulieren met schade bodemdaling NW-Fryslân Lees verder >>
27-11-2014 - OSF-FNP senator Kees de Lange: zorg over Wet Langdurige Zorg Lees verder >>
24-11-2014 - FNP stelt Waterschapslijst vast voor verkiezingen maart 2015 Lees verder >>
23-11-2014 - Johannes Kramer opnieuw lijsttrekker FNP bij Statenverkiezingen Lees verder >>
21-11-2014 - FNP komt op voor Sorben Lees verder >>
18-11-2014 - Fotoverslag FNP actie zorgcentrum Spiker Ternaard Lees verder >>
17-11-2014 - Wisseling van de wacht in FNP Statenfractie Lees verder >>
13-11-2014 - Investering meertalig onderwijs gaat door na 2015 Lees verder >>
12-11-2014 - FNP bij eerste 100 *.frl pionieradressen Lees verder >>
11-11-2014 - FNP: investeren in doorgaande leerlijn meertaligheid Lees verder >>
08-11-2014 - Provinciaal FNP programma 2015-2019 vastgesteld Lees verder >>
31-10-2014 - Ledenvergaderingen 7, 21 november en 13 december Lees verder >>
30-10-2014 - Windmolenbesluit GS: 'Het werk begint nu' Lees verder >>
27-10-2014 - Wat is de rol van de huisarts na 1 januari 2015 ? Lees verder >>
21-10-2014 - Werkbezoek Stadstuin Asum in Techum Lees verder >>
20-10-2014 - Vragen over toekomst Omrop Fryslân Lees verder >>
11-10-2014 - Leden FNP eendrachtig tegen windmolens op land Lees verder >>
09-10-2014 - Gezocht: trainee voor EFA-bureau in Brussel Lees verder >>
03-10-2014 - FNP wil duidelijkheid over SNN-subsidies Leeuwarden Lees verder >>
01-10-2014 - FNP: Veiligheidsregio Fryslân niet klaar voor grote overstroming Lees verder >>
30-09-2014 - Extra ledenvergadering 11 oktober 2014 Lees verder >>
29-09-2014 - FNP in actie voor rechtbank Leeuwarden Lees verder >>
10-09-2014 - FNP: fel verzet tegen 'Cultuur is voor de grote stad' Lees verder >>
08-09-2014 - FNP: geen praatsessies, maar aan de slag met projecten Zorgeconomie Lees verder >>
04-09-2014 - Opnieuw statenvragen over westelijke rondweg De Westereen Lees verder >>
31-08-2014 - FNP: herverdeling WMO-budget voor Fryslân niet acceptabel Lees verder >>
27-08-2014 - Zorgen over voortgang Culturele Hoofdstad 2018 Lees verder >>
03-07-2014 - FNP: toestemming Europa economische steun NW- en NO-Fryslân Lees verder >>
25-06-2014 - Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten Lees verder >>
24-06-2014 - Debat in Eerste Kamer over integriteit Lees verder >>
20-06-2014 - 'Wie wil sturen moet wel aan het stuur zitten' Lees verder >>
19-06-2014 - Warme overdracht sociale taken Provincie naar Friese gemeenten Lees verder >>
16-06-2014 - Laatste Frijbûtser voor de zomer nu online Lees verder >>
11-06-2014 - FNP komt op voor werknemers Hartman Lees verder >>
03-06-2014 - FNP reis naar Schotland Lees verder >>
26-05-2014 - FNP zeer tevreden met EFA-succes Europese verkiezingen Lees verder >>
16-05-2014 - FNP: eigen kiesdistrict Fryslân voor Europese verkiezingen Lees verder >>
09-05-2014 - FNP: vakmanschap stimuleren door steun bedrijfsscholen Lees verder >>
07-05-2014 - FNP initiatief Digitalisering Fries erfgoed Lees verder >>
29-04-2014 - Overdracht havenpieren Harlingen niet op kosten Friese burgers Lees verder >>
24-04-2014 - Start kandidaatstelling verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip 2015 Lees verder >>
22-04-2014 - FNP: zorgen over bodemsanering Mildam Lees verder >>
14-04-2014 - De FNP en de Europese verkiezingen Lees verder >>
27-03-2014 - EFA in actie voor Omrop Fryslân Lees verder >>
26-03-2014 - FNP: trainingscentrum KNSB behouden voor Heerenveen en Fryslân Lees verder >>
24-03-2014 - FNP: Leeuwarden beter aangeven op ANWB-borden Lees verder >>
22-03-2014 - Provincie, in actie voor gas- en zoutschade Lees verder >>
20-03-2014 - Winst voor de FNP in 9 van de 13 gemeenten Lees verder >>
17-03-2014 - Landelijke TV-spot - stem lokaal, stem regionaal, stem FNP ! Lees verder >>
17-03-2014 - FNP nieuwsbrief verkiezingen 2014 nu online Lees verder >>
15-03-2014 - Frijbûtser in teken van verkiezingen Lees verder >>
07-03-2014 - Gaswinning zorgt voor onrust in Fryslân Lees verder >>
06-03-2014 - Zorg over onderhoud oude gebouwen Fries Museum Lees verder >>
03-03-2014 - FNP: behoud Friese zeggenschap Alliander Lees verder >>
26-02-2014 - FNP werkbezoek Weststellingwerf Natuurlijk Lees verder >>
20-02-2014 - FNP: onderzoek windmolenpark IJselmeer noodzakelijk Lees verder >>
15-02-2014 - Douwe Bijlsma postuum erelid EFA Lees verder >>
14-02-2014 - Europese steun voor Omrop Fryslân Lees verder >>
13-02-2014 - FNP: nieuwe rondweg De Westereen ten koste van omgeving Lees verder >>
11-02-2014 - Fonds voor schade door steenmarter Lees verder >>
10-02-2014 - FNP: meer democratie en solidariteit in Europa Lees verder >>
08-02-2014 - Plasterk in actie voor het Fries Lees verder >>
04-02-2014 - Niet langer wachten met afspraken gas- en zoutwinning Fryslân Lees verder >>
31-01-2014 - FNP: toekomst molen Burum veilig stellen Lees verder >>
16-01-2014 - FNP solidair met Groningers bij strijd om gaswinning Lees verder >>
04-01-2014 - FNP optimistisch over verkiezingen Lees verder >>
03-01-2014 - FNP natuur- en milieuprijs voor Gerbranda State Lees verder >>
28-12-2013 - Liever geen Noorderling bij Rijkswaterstaat: kamervragen Lees verder >>
16-12-2013 - FNP: snel ophouden met zoutwinning in NW-Fryslân Lees verder >>
14-12-2013 - Het nieuwe jaar in met de FNP 4 januari in Franeker Lees verder >>
12-12-2013 - FNP: afspraken leefbaarheid Kansen in Kernen nakomen Lees verder >>
09-12-2013 - OSF kritisch in debat over Schatkistbankieren Lees verder >>
27-11-2013 - Terug Naar de menselijke maat Lees verder >>
26-11-2013 - FNP: Betaalbare internet initiatieven stimuleren Lees verder >>
17-11-2013 - Jongerein: Vacature als stagiair(e) bij de CMC in Brussel Lees verder >>
14-11-2013 - FNP blij met succes raadsverkiezingen Lees verder >>
12-11-2013 - FNP vraagt steun Europa voor toekomst Omrop Fryslân Lees verder >>
05-11-2013 - FNP: betere digitale promotie fietsroutes Lees verder >>
04-11-2013 - FNP: Steun Provincie voor kaatsmuseum Franeker Lees verder >>
03-11-2013 - FNP Frijbûtser november nu online Lees verder >>
31-10-2013 - Fries perspectief voor jongeren ! Lees verder >>
30-10-2013 - Groot-Fryslân? Flauwekul ! Lees verder >>
29-10-2013 - FNP: na 2017 structureel € 200 miljoen voor Friese economie Lees verder >>
28-10-2013 - Tweede rondleiding voor FNP-leden op het Provinciehuis Lees verder >>
24-10-2013 - Onderhandelingen over toekomst Omrop Fryslân Lees verder >>
18-10-2013 - FNP in Provinciale Staten: geld voor opruimen windmolens Lees verder >>
10-10-2013 - College moet beter toezien op inpassing boerderijen Lees verder >>
08-10-2013 - 'Komende raadsverkiezingen grote kans voor lokale politieke partijen' Lees verder >>
07-10-2013 - Het eerlijke verhaal over het kabinet-Rutte Lees verder >>
01-10-2013 - Europastrategie Fryslân meer op toekomst richten Lees verder >>
01-10-2013 - Europastrategie Fryslân meer op toekomst richten Lees verder >>
24-09-2013 - In memoriam Douwe Bijlsma Lees verder >>
23-09-2013 - Meer rijksbanen voor Fryslân Lees verder >>
20-09-2013 - Overname Omrop Fryslân door 'Hilversum' dreigt Lees verder >>
17-09-2013 - FNP pleit voor extra tunnels spoor Leeuwarden-Groningen Lees verder >>
14-09-2013 - Frijbûtser september nu online Lees verder >>
13-09-2013 - Vragen over veiligheid op PM-kanaal bij Warten Lees verder >>
06-09-2013 - FNP: positieve energie KH2018 geweldig voor Fryslân Lees verder >>
02-09-2013 - Start FNP campagne: Minder Den Haag, meer Fryslân Lees verder >>
27-08-2013 - FNP: fel verzet tegen schaliegaswinning Lees verder >>
26-08-2013 - FNPj-debat 'Toekomst van Fryslân' 9 sept 2013 De Bres Lees verder >>
21-08-2013 - Muurkaatsen Olympische demosport in Rio Lees verder >>
19-08-2013 - Vacature trainee politiek medewerker EFA-bureau Brussel Lees verder >>
11-07-2013 - Zomers werkbezoek FNP Lees verder >>
04-07-2013 - Steun voor FNP voorstellen Friese Kadernota 2014 Lees verder >>
29-06-2013 - € 50 miljoen voor impuls Friese woningmarkt Lees verder >>
26-06-2013 - Thialf op voorsprong met realisatiebesluit Provinciale Staten Lees verder >>
25-06-2013 - Praten met inwoners Aldeboarn Lees verder >>
21-06-2013 - FNP: NUON-geld voor Fryslân yn'e Pronk Lees verder >>
20-06-2013 - Interpellatiedebat in Staten over verlies banen Rijksdiensten Lees verder >>
19-06-2013 - Unanieme steun Europees parlement voor rapport bedreigde talen Lees verder >>
19-06-2013 - FNP-senator kritisch op bestuursvisie Plasterk in Eerste Kamer Lees verder >>
18-06-2013 - NUON-geld voor Deltaplan Digitalisering Lees verder >>
16-06-2013 - Frijbûtser in teken van Algemene Ledenvergadering Lees verder >>
13-06-2013 - Lobby voor gasbaten doorzetten Lees verder >>
06-06-2013 - Nieuwe voorzitter en visiedocument op ledenvergadering FNP Lees verder >>
31-05-2013 - Nieuw perspectief voor Fryslân Lees verder >>
30-05-2013 - Schrappen 100-leerlingen norm geeft ruimte voor Fries maatwerk Lees verder >>
21-05-2013 - Vacature communicatiemedewerker EFA-bureau Brussel Lees verder >>
10-05-2013 - FNP: parkeerkosten Provincie fors omlaag Lees verder >>
08-05-2013 - FNP: oplossing zoeken voor vaarweg Akkrum - Heerenveen Lees verder >>
07-05-2013 - Provinciale partijen bundelen de krachten Lees verder >>
02-05-2013 - Senator Kees de Lange niet door de knieën voor Willem Alexander Lees verder >>
27-04-2013 - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 31 mei 2013 Lees verder >>
25-04-2013 - Schadevergoeding ganzen op peil houden Lees verder >>
22-04-2013 - Rol voor Provincie bij Friese Bevrijdingsdag Lees verder >>
15-04-2013 - Bestuurlijke eenheid Fryslân moet blijven Lees verder >>
08-04-2013 - FNP, PvdA en SP willen duidelijkheid over begeleiding Jeugdhulp Lees verder >>
03-04-2013 - Rijk én Provincie nu aan zet voor Omrop Fryslân Lees verder >>
28-03-2013 - Noordelijke 'shared services' gaat niet door Lees verder >>
22-03-2013 - Staten 20 maart: alle FNP voorstellen aangenomen Lees verder >>
18-03-2013 - FNP: Plannen gemaal Holwerd zo snel mogelijk doorrekenen Lees verder >>
16-03-2013 - Plannen Onderwijsraad grote bedreiging voor Fries basisonderwijs Lees verder >>
13-03-2013 - "Onafhankelijkheid zonder gebondenheid bestaat niet" Lees verder >>
11-03-2013 - Internet via satelliet in Fryslân Lees verder >>
05-03-2013 - Werkbezoek economie en cultuur Smallingerland Lees verder >>
05-03-2013 - FNPjongerein: Olrik Bouma gekozen als secretaris-generaal EFAy Brussel! Lees verder >>
04-03-2013 - FNP: Leeuwarden / Ljouwert area op LinkedIn Lees verder >>
27-02-2013 - Liskje Flapper ingehamerd als Eerste Opvolger Lees verder >>
27-02-2013 - FNP: Europese steun voor toekomst Fryslân Lees verder >>
09-02-2013 - 'Plasterk heeft lak aan mening burgers' Lees verder >>
07-02-2013 - Stuurt DB Wetterskip aan op noordelijke fusie ? Lees verder >>
05-02-2013 - Knelpunt N359 Lemmer snel aanpakken Lees verder >>
30-01-2013 - Fryslân niet in de tang van het Rijk Lees verder >>
28-01-2013 - FNP nog steeds tegen 4-baans Centrale As Lees verder >>
26-01-2013 - FNP: Fryslân ook bij overleg schade gaswinning Lees verder >>
10-01-2013 - Zorg over werkgelegenheid Rijkskantoren Leeuwarden Lees verder >>
17-12-2012 - Auke Bijlsma opnieuw Statenlid voor de FNP Lees verder >>
15-12-2012 - FNP komt in actie voor Omrop Fryslân - petitie nu online Lees verder >>
04-12-2012 - FNP: grote zorg over risico's nieuwe 380 kV hoogspanningsleiding Lees verder >>
03-12-2012 - Campagne voor Friese taal als werelderfgoed Lees verder >>
28-11-2012 - FNP op werkbezoek bij regeringspartij SSW in Sleeswijk-Holstein Lees verder >>
26-11-2012 - Feestelijke sfeer op drukke Ledenvergadering FNP Lees verder >>
23-11-2012 - Germ Gerbrandy FNP burgemeester in Achtkarspelen Lees verder >>
23-11-2012 - De perfect opgeschaalde overheid Lees verder >>
20-11-2012 - OSF / FNP bijdrage Algemene Beschouwingen Eerste Kamer Lees verder >>
09-11-2012 - Luctor et emergo Lees verder >>
08-11-2012 - De eerste keer .... Lees verder >>
06-11-2012 - Nijsbrief Steatefraksje over regeerakkoord nu online Lees verder >>
06-11-2012 - FNP wil onderzoek treinverbinding Harlingen-Hamburg Lees verder >>
03-11-2012 - Feestelijke Algemene Ledenvergadering 23 november Lees verder >>
02-11-2012 - Regeerakkoord 'bijl aan de wortel van Fryslân' Lees verder >>
01-11-2012 - De FNP in de Staten van oktober Lees verder >>
24-10-2012 - Succesvolle FNP kaderactiviteit 'kleine scholen' Lees verder >>
22-10-2012 - 10 jaar Stichting 'Behoud Witte Kerk Hemrik' Lees verder >>
21-10-2012 - VACATURE - trainee EFA-Bureau Brussel Lees verder >>
21-10-2012 - Opschaling overheidsdiensten: bedreiging en kans voor het Fries Lees verder >>
19-10-2012 - Posthumus (FNP) steunt Slovenen in Italië Lees verder >>
13-10-2012 - FNP verbaasd over reactie 112 bij brand Bozum Lees verder >>
11-10-2012 - Literaire prijzen voor Fryslân behouden Lees verder >>
02-10-2012 - FNP nieuws uit de Staten van september Lees verder >>
26-09-2012 - Lobby werkgelegenheid justitie Leeuwarden mislukt Lees verder >>
25-09-2012 - Openbaarheid grondposities gemeenten geblokkeerd Lees verder >>
24-09-2012 - Laat het zout maar zitten ! Lees verder >>
21-09-2012 - Staten 19 september: FNP succes met economie en extra treinen Lees verder >>
17-09-2012 - Het Fries als wondermiddel Lees verder >>
11-09-2012 - Pleit voor dassentunnels in provinciale weg Balk-Koudum Lees verder >>
10-09-2012 - Resultaten FNP symposium Toekomst Kleine Scholen Lees verder >>
06-09-2012 - FNP start nieuwe seizoen 2012-2013 Lees verder >>
01-09-2012 - Vragen FNP over intensieve veehouderij in Fryslân Lees verder >>
28-08-2012 - Nieuwe website OSF-fractie Eerste Kamer Lees verder >>
23-07-2012 - Posthumus (FNP) geeft inleiding gevolgen Eurocrisis Lees verder >>
19-07-2012 - Zomerreces, investeren in OV en vakmanschap Lees verder >>
18-07-2012 - FNP: oude windturbines opruimen Lees verder >>
18-07-2012 - FNP in Staten: inzetten op OV en kleine scholen Lees verder >>
16-07-2012 - Kleine scholen opnemen in krimpagenda Lees verder >>
09-07-2012 - FNP positief over Doarp en Bedriuw Fryslân Lees verder >>
06-07-2012 - FNP werkbezoek NHL CMD Multimedia - Serious Gaming Lees verder >>
01-07-2012 - Meer inzetten op vakmanschap, nieuwe media en ZZP-ers Lees verder >>
28-06-2012 - Nijsbrief Steatefraksje: Provincie steekt veel geld in Friese natuur Lees verder >>
24-06-2012 - Twijfels aan argumenten Wetterskip bij sluis Terherne Lees verder >>
22-06-2012 - Problemen grondbeleid oplossen voor herindeling Lees verder >>
20-06-2012 - Steun voor WK sportvissen dames in Leeuwarden Lees verder >>
18-06-2012 - FNP bedrijfsbezoek Meijer Plaatbewerking Sint Jabik Lees verder >>
14-06-2012 - Fotoverslag Algemene Ledenvergadering Lees verder >>
12-06-2012 - Filmpjes actie tegen opheffen studie Fries Lees verder >>
09-06-2012 - FNP symposium 'De toekomst van de kleine scholen in Fryslân' Lees verder >>
02-06-2012 - Acties tegen opheffen studie Fries Lees verder >>
01-06-2012 - Toonzetting rapport herindeling contraproductief Lees verder >>
25-05-2012 - FNP blij met schrappen spoorlijn Heerenveen-Groningen Lees verder >>
09-05-2012 - Randstad-normen zorg niet goed voor regio Lees verder >>
08-05-2012 - Jaarlijks 75.000 besparen op Rekenkamer Lees verder >>
28-04-2012 - ALG 1 juni: hebben de weidevogels nog toekomst in Fryslân? Lees verder >>
23-04-2012 - Reactie FNP op val kabinet Lees verder >>
13-04-2012 - Windmolenplannen niet doordrukken Lees verder >>
05-04-2012 - Vragen Eerste Kamer over opheffing studie Fries RUG Lees verder >>
04-04-2012 - FNP scherp op mega-windparken en Fries Lees verder >>
26-03-2012 - Fotoverslag EFA-congres 2012 in Leeuwarden Lees verder >>
25-03-2012 - Alle FNP-moties aangenomen op EFA-congres Leeuwarden Lees verder >>
24-03-2012 - Filmpjes EFA-congres 2012 in Leeuwarden Lees verder >>
17-03-2012 - FNP Partijhuis bestaat 25 jaar Lees verder >>
16-03-2012 - Rijk moet studie Fries in Groningen overeind houden Lees verder >>
15-03-2012 - FNP: Europese steun tegen Rijksinpassingsplan windmolens Lees verder >>
08-03-2012 - FNP verwelkomt 155 Europese politici in Leeuwarden Lees verder >>
06-03-2012 - FNP: 'Ambtelijke fusie provincies strategische blunder' Lees verder >>
01-03-2012 - FNP Nijsbrief nu online: Europa, Thialf en de gasbaten Lees verder >>
29-02-2012 - FNP werkbezoek Europarlementariërs over Europees landbouwbeleid Lees verder >>
28-02-2012 - Overgang jeugdzorg naar de gemeente Lees verder >>
24-02-2012 - FNP wil (digitale) stimulans Friese jeugdliteratuur Lees verder >>
22-02-2012 - Uit de Staten van februari: Nieuw Thialf en de IJshal Leeuwarden Lees verder >>
20-02-2012 - Wetterskip zoekt nu toch nieuwe overlooppolders Lees verder >>
2019 FNP Fryslân - Disclaimer