NIEUWS

Tag: libje yn fryslan


FNP Fryslan Romte foar bouwe op `e doa
19-06-2019

Veel ruimte voor bouwen in de dorpen

De FNP heeft in verkiezingstijd hoog ingezet op bouwen in de dorpen. We zijn er blij mee dat hier in het coalitieakkoord ruimte voor komt ...

FNP Fryslan Presentatie coalitieakk
18-06-2019

FNP blij met eigen partijgeluid in provinciehuis

Voor de derde keer op een rij doet de FNP mee in een provinciale coalitie. De partij is trots op het coalitieakkoord 'Lok op ien'. Meer dan ooit klinkt het FNP-geluid daar in door. ...

FNP Fryslan Frysk by de rjocht
24-05-2019

Vragen over meer ruimte voor het Fries bij de rechtbank

Kan de wet worden veranderd om meer ruimte voor het Fries te krijgen bij de rechtbank? Vooral nu steeds meer rechtszaken met Friestaligen worden afgedaan buiten Fryslân? De fractie van de FNP stelt schriftelijke vragen over deze kwestie aan Ged ...

FNP Fryslan Foto hunen1
15-05-2019

Vraagtekens bij verkoop provinciaal terrein hondensportclub Tijnje

De Statenfractie van de FNP stelt schriftelijke vragen over de verkoop van het oefenterrein van twee hondensportclubs in Tijnje. Het betreft grond van de provincie die vervuild zou zijn. De FNP wil weten of de provincie de grond zomaar als landbouwgr ...

FNP Fryslan 12858327643 c4e1028c10 o
15-03-2019

Staatsbosheer minacht de bezoeker

Vanwege verontruste geluiden uit onder andere Appelscha en omgeving trekt de FNP aan de bel, omdat Staatsbosbeheer in Nationaal Park Drents-Friese Wold recreanten dwars ligt. Direct na de verkiezingen van 20 maart zoekt de Statenfractie belanghebbend ...

FNP Fryslan 53248458 2181297435226066 2971877576512897024 n1
06-03-2019

Kom met de dicobus naar Berltsum op 15 maart voor de Jûn foar Fryslân

Twee jonge FNP’ers organiseren op 15 maart in Berltsum ‘De Jûn foar Fryslân’ (De avond voor Friesland). De initiatiefnemers Sijbe Knol (28, Sint Annaparochie) en Aant-Jelle Soepboer (29, Niawier) willen laten zien dat he ...

2019 FNP Fryslân - Disclaimer