NIEUWS

Tag: polityk bestjoer


FNP Fryslan Romte foar bouwe op `e doa
19-06-2019

Veel ruimte voor bouwen in de dorpen

De FNP heeft in verkiezingstijd hoog ingezet op bouwen in de dorpen. We zijn er blij mee dat hier in het coalitieakkoord ruimte voor komt ...

FNP Fryslan Us lânskip wurdt gjin enerzjyfa
18-06-2019

Ons landschap wordt geen energiefabriek

'Maak van ons landschap geen energiefabriek!' Dit was een belangrijke slogan in de verkiezingscampagne van de FNP. Nu er een provinciaal coalitieakkoord ligt, kunnen we zeggen dat onze missie is geslaagd. Er komen per saldo niet meer grote windmolen ...

FNP Fryslan Presentatie coalitieakk
18-06-2019

FNP blij met eigen partijgeluid in provinciehuis

Voor de derde keer op een rij doet de FNP mee in een provinciale coalitie. De partij is trots op het coalitieakkoord 'Lok op ien'. Meer dan ooit klinkt het FNP-geluid daar in door. ...

FNP Fryslan Wurkbesite omrop fry
13-06-2019

FNP vragen over ontwikkelingen Omrop Fryslân

De FNP wil dat er goed gekwalificeerde journalisten bij Omrop Fryslân en andere media kunnen werken die het Fries goed beheersen. Daarnaast is het voor filmpjes van de Omrop en andere media van belang dat het zoeken in het Fries op Google en an ...

FNP Fryslan EFA
28-05-2019

Winst voor EFA-zusterpartijen FNP in Europa

De regionale partijen in Europa hebben het goed gedaan met de Europese verkiezingen. De Europese Vrije Alliantie (EFA), waarbij de FNP is aangesloten, groeit van 12 naar 13 zetels. De EFA vormt in Brussel een fractie met de Groenen (EFA-Greens), die ...

FNP Fryslan Frysk by de rjocht
24-05-2019

Vragen over meer ruimte voor het Fries bij de rechtbank

Kan de wet worden veranderd om meer ruimte voor het Fries te krijgen bij de rechtbank? Vooral nu steeds meer rechtszaken met Friestaligen worden afgedaan buiten Fryslân? De fractie van de FNP stelt schriftelijke vragen over deze kwestie aan Ged ...

FNP Fryslan Euro coins and banknotes1
19-05-2019

FNP: opheldering over achterblijven Europese subsidies

De FNP-Statenfractie vraagt aandacht voor het achterblijven van Europese subsidies voor Fryslân. Aanstaande woensdag zal de partij daarover in de Staten van Friesland een motie indienen. De FNP wil dat een goede analyse wordt gemaakt wat er aan ...

FNP Fryslan Foto hunen1
15-05-2019

Vraagtekens bij verkoop provinciaal terrein hondensportclub Tijnje

De Statenfractie van de FNP stelt schriftelijke vragen over de verkoop van het oefenterrein van twee hondensportclubs in Tijnje. Het betreft grond van de provincie die vervuild zou zijn. De FNP wil weten of de provincie de grond zomaar als landbouwgr ...

FNP Fryslan Noordelijke rekenKamer1
21-01-2019

FNP wil alternatieven voor dure adviesbureau’s

De FNP-Statenfractie dient komende woensdag (23 januari) een motie in om minder gebruik te maken van dure externe adviesbureau's. Aanleiding is het Rekenkamerrapport over de evaluatie van grote projecten. Daarin staat dat de laatste jaren vaak een be ...

FNP Fryslan Iepen mienskipsfns2
22-05-2018

Kramer tevreden over Mienskipsfonds

De provincie is tevreden over het in 2015 opgezette provinciale Iepen Mienskipsfûns. Van het IMF wordt volop gebruik gemaakt en de resultaten zijn prima. Dat zegt Johannes Kramer, die het fonds als gedeputeerde in zijn portefeuille heeft. ...

2019 FNP Fryslân - Disclaimer