NIEUWS   08-03-2019


Europese partijen steunen pleidooi FNP tegen neerschieten weidevogels

De motie van de FNP, om het uit de lucht schieten en opeten van beschermde weidevogels te voorkomen, is met ruime meerderheid aangenomen op het jaarlijkse congres van de Europarlementspartij EFA in Brussel. De Europarlementariërs van de EFA gaan nu aan de slag om een verbod gerealiseerd te krijgen.

"Het is hoog tijd om het tij te keren" (Wopke Veenstra)

De FNP wil dat er een algemeen verbod komt op de jacht én consumptie van de beschermde weidevogels. Het gaat de partij met name om de grutto’s, maar ook om andere weidevogels zoals de kievit, tureluur, scholekster en wulp. Voor FNP-woordvoerder Wopke Veenstra is het onbestaanbaar dat er in Frankrijk mogelijk weer weidevogels mogen worden neergeschoten. "Alle inspanningen die de maar liefst 3000 vrijwilligers van het BFVW (Bond van Friese Vogelwachten) zich getroosten en de € 9 miljoen inzet van provincie Fryslân lijken zo weggegooid. Het aantal grutto’s is sinds 1960 in totaal met 68 % gedaald, het is hoog tijd om het tij te keren."

 

Samenwerking energie

De FNP heeft verder met succes aandacht gevraagd voor samenwerking op het gebied van duurzame energie. De EFA gaat een werkgroep in stellen die over de grenzen heen goede vormen van duurzame energie stimuleert. Dat wil zeggen, alternatieven voor energiebronnen die slecht zijn voor het landschap en natuur en milieu.

 

Andere moties die de FNP gesteund heeft gaan over meer democratie in de EU en voor het behoud van mooie landschappen. Als laatste is FNP’er Olrik Bouma voor 6 jaar herkozen in het bestuur van de EFA.

 

EFA

De EFA (European Free Alliance) is een partij in het Europees parlement met 11 Europarlementariërs uit bijna 50 lidorganisaties in Europa. De FNP is is vanaf de oprichting één van de aangesloten partijen.Tags: europa, natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer