NIEUWS   26-06-2019


De energietransitie berust op draagvlak en een realistisch tempo

Er komt een Friese Taskforce Energietransitie. Die moet de Regionale Energie Strategie (RES) handen en voeten geven als uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs en het landelijke Klimaatakkoord.

"Energietransitie niet ten koste van kleine beurs" (Sijbe Knol)

Principe 1

Energiebesparing vóór alles; de provincie investeert ook (weer) in regelingen voor particuliere woningen.

 

Friese Taskforce Energiestransitie

Er komt een Friese Taskforce Energiestransitie. Die moet de Regionale Energie Strategie (RES) handen en voeten geven als uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs en het landelijke Klimaatakkoord.

Geen nieuwe windparken, reductie van het aantal solitaire windmolens, beperking aantal en hoogte resterende turbines.

Geothermie en waterstof een belangrijk onderdeel van de duurzame energiemix in Fryslân.

 

Draagvlak en een realitisch tempo 

De energietransitie berust op draagvlak en een realistisch tempo; gaat niet ten koste van de kleine portemonnee.

We willen dat de energietransitie niet ten koste gaat van het Friese landschap waar dat niet passend te maken is 'wij maken van ons landschap geen energiefabriek', maar wel wat oplevert voor de Friese samenleving.

 

Fryslân dekt straks in de eerste plaats zijn eigen energiebehoefte, wij leveren nu naar verhouding al meer dan er inwoners zijn. Wij verwachten dat als Fryslân een bijdrage levert aan de klimaatopgave, het oplossen van problemen ergens anders, zoals met de reductie van de CO2-uitstoot van de veenweide, dat het Rijk en anderen dan ook rekening houden met wat de gemeenschap hier kan en wil bijdragen.

 

FNP docht it! #6

Kijk ook onze berichten uit de verkiezingen
Bloch fan Wopke Veenstra:"Lit it lânskip net ferliezer wurde fan it jild!"
Op 13 maart, de dei fan it nijs oer it klimaatakkoart, spruts FNP-steatelid Sybren Posthumus mei de saakkundigen Tsjeard Hofstra fan Urgenda en mei de ferneamde miljeu-amtner Bouwe de Boer. Tags: enerzjy en duorsumens

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer