1. Sijbe Knol


Sint-Anne

 

Mijn naam is: Sijbe Knol

  

Sinds 2019 mag ik de FNP vertegenwoordigen in Provinciale Staten, na eerder raadslid te zijn geweest in Waadhoeke. Ik ben de lijsttrekker voor de FNP bij de provinciale verkiezingen. Met een achtergrond in het sociaal werk en tegenwoordig als zelfstandig ondernemer komen dingen mooi bij elkaar. Met mensen werken aan een sterke regio. Een regio waar mensen een huis kunnen vinden. Een regio die weet waar het rijk in is. Een regio, Fryslân, waar iedereen zich thuis voelt. Dat zal onze inzet zijn.

 

Mag ik op jouw of uw stem rekenen? Een stem voor Fryslân.   
2. Dinie Visser


Snits

 

Mijn naam is Dinie Visser en ik woon sinds 2003 in Sneek, maar voel mij (als schippersdochter) overal thuis in Fryslân. Ik ben aan het werk als bedrijfsleider bij Van Campen & Dijkstra RegioBank in Sneek. Geweldig daaraan is dat wij de mensen nog gewoon op kantoor kunnen helpen. Eerder was ik secretaris bij Rugby Club Sneek en ik ben ook bestuurslid geweest voor de VSB bij de SKS.  
3. Fedde Breeuwsma


Dokkum

 

Mijn naam is Fedde Breeuwsma.

 

Sinds 1985 ben ik lid van de FNP, ik ben nu zo'n 20 jaar raadslid in Dongeradiel en Noardeast-Fryslân, waar ik ook een jaar wethouder Gemeenschap ben geweest. In mijn dagelijks leven heb ik een eigen adviesbureau op het gebied van ARBO en veiligheid. Ik heb ook zo'n 45 jaar in de gezondheidszorg gewerkt. Ik ben opgegroeid in Grou en ben in 1978 naar het mooie Dokkum verhuist. Daar hebben mijn vrouw en ik drie dochters gekregen en nu zijn er ook nog 5 kleinkinderen. Daar passen wij graag op.

 

Met alle mensen samen werken aan een sterke regio. Noardeast-Fryslân staat er goed voor in de provincie Fryslân. We zijn toe aan meer bevoegdheden uit Den Haag op het gebied van de volksgezondheid, onderwijs en binnenlandse zaken. Ik ben nummer drie op de lijst en heb er zin in om de FNP in de Staten te vertegenwoordigen.  
4. Sita Land-Dotinga


Surhuzum

 

Mijn naam is: Sita Land-Dotinga.

 

Ik ben 32 jaar en woon in Surhuzum. Sinds 2022 ben ik steunfractielid bij de FNP Achtkarspelen. In het dagelijks leven ben ik Senior Flexconsulent en ben ik veel bezig met mensen die werkzaam zijn in o.a. de bouwsector. Het is zeer belangrijk dat ook mijn generatie vertegenwoordigd wordt in de politiek en dat juist (ook) daar het vertrouwen terug komt!  
5. Gerben van der Mei


Tsjummearum

 

Mijn naam is Gerben van der Mei. 

  

Sinds april 2021 ben ik lid van Provinciale Staten van Fryslân. Financiën en economie heb ik in portefeuille. Al meer dan 30 jaar heb ik mijn praktijk als zelfstandig belastingadviseur in Tsjummearum. Verder ben ik jarenlang actief in het dorpsleven. Van 2002 tot aan 2010 was ik raadslid in de gemeente Franekeradeel.
6. Tjitte Hemstra


Grins

 

Mijn naam is Tjitte Hemstra.

 

Ik ben 25 jaar en bij de komende verkiezingen sta ik op plek 6 voor de Provinciale Staten. In het dagelijks leven ben ik student biomedisch laboratorium onderzoeker en daarnaast heb ik al sinds een paar jaar mijn eigen onderneming als uitvinder. De creativiteit die hier in voorkomt wil ik ook graag meenemen naar de politiek!  
7. Nynke Hinke Rintjema


Burgum

 

Mijn naam is Nynke Hinke, een jeugdlid van 19 jaar. Sinds 2020 ben ik lid van de FNP en sinds april 2022 ben ik burgerlid in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. Volgend jaar ben ik weer student aan de RUG. Ik zet mij in mijn vrije tijd met veel plezier in voor de gemeenschap volgens de waarden van de FNP voor onze prachtige provincie.

 

Ik ben nummer 7 op de lijst voor de Staten.  
8. Thom Feddema


Raard

 

Mijn naam is Thom Feddema.

 

Getrouwd, vader van drie kinderen en werkzaam bij Justitie. Voetballer, biljardspeler en veldman. Als commissielid van de Staten stel ik mij kandidaat as Statenlid. Mijn expertise ligt op het gebied van: weidevogels, de diversiteit aan dieren, bloemen en leven, dus onze omgeving. Met de voeten in de klei.

 

Zo wil ik wonen! Hier voel ik mij #thuis in Fryslân. 

 
9. Tsjeard Hofstra


Wommels

 

Mijn naam is: Tsjeard Hofstra, ik woon in Wommels en ik werk in de duurzame energie en biodiversiteit. Sinds 2022 ben ik betrokken bij de FNP. Ik wil mij inzetten voor een duurzame toekomst van Fryslân en de rest van de wereld.

 

Ik ben: PS kandidaat, op nummer 9.   
10. Mirjam Bergsma


Lippenhuzen

 

Mijn naam is Mirjam Bergsma, woonachtig in Lippenhuzen en sinds maart 2022 raadslid voor de FNP in de gemeenteraad van Opsterland. In het dagelijks leven ben ik docent op praktijkschool De Diken in Sneek. Mijn drijfveer in mijn werk, de raad, maar ook in de vrijwillige activiteiten die ik uitvoer, is om er samen wat moois van te maken.  
11. Gerda de Vries


De Jouwer

 

Mijn naam is Gerda de Vries - Suierveld.

 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Dierenkliniek Joure. Ik ben een betrokken Jouster en sta met beide benen in de gemeenschap. Ik heb ruime politieke ervaring, mijn werkwijze is: "samen de schouders er onder." 

 
12. Dieke van der Pol


Frjentsjer

 

Mijn naam is Dieke van der Pol en ik ben 25 jaar.

 

Sinds 30 maart 2022 ben ik raadslid in de gemeente Waadhoeke. Ik woon in Franeker en ben werkzaam bij de gemeente Tytsjerksteradiel als beleidsmedewerker biodiversiteit. Hier probeer ik meer aandacht te vragen voor de biodiversiteit en de gemeente biodiverser te krijgen. Het groen is mijn passie en daar zet ik mij dan ook graag voor in. Wij moet zuinig zijn op onze provincie.   
13. Harm de Jong


De Tynje

 

Harm de Jong, in het dagelijks leven docent geschiedenis en maatschappijleer. Sinds 2019 fractievoorzitter en raadslid van de FNP in Opsterland. Houd het liefst nieuwe spoorlijnen buiten en onze gemeenschap bij-elkaar.  
14. Aant Jelle Soepboer


Nijewier

 

Mijn naam is Aant Jelle Soepboer en na een knallende campagne ben ik nu wethouder in Noardeast-Fryslân voor de partij voor de Regio, de FNP. Het succes van onze campagne zat hem volgens mij in écht en eerlijk vertegenwoordigen van onze bevolking, met verschillende mensen die uit het juiste hout gesneden zijn en met de voeten in de klei staan. Fryslân is zo langzaam klaar voor een partij van opgestroopte mouwen, gewóón doen en gewoon dóén!

 

Ik ben kandidaat voor PS2023 en elke stem op mij is een mandaat voor Noardeast-Fryslân in de Provinciale Steaten!  
Kandidaten Provinciale Staten 2023


Zie voor de totale lijst met 50 kandidaten uit de gehele provincie: 

 

Kandidaten Provinciale Staten 2023  
2023 FNP Fryslân - Disclaimer