Corlienke de Jong


Statenlid, fractievoorzitter

 

Portefeuille:

Programma 1, Algemene Zaken/Bestuur/Veiligheid

Programma 7, Sociaal beleid en Zorg

Programma 8, Taal, Cultuur, Onderwijs en Media

Lid Statencomité Fries

 

Woonplaats: Jutryp

E-mail: c.dejongfryslan.frl

Telefoon: 06 - 220 190 66

 
Sybren Posthumus


Statenlid, vice-fractievoorzitter

 

Portefeuille:

Programma 6, Economie, Recreatie en Toerisme

Programma 10, Financiën

Programma 11, Inzet NUON-middelen

Lid Auditcommissie, AB-Tresoar en Platform Europa

 

Woonplaats: Reduzum

E-mail: s.posthumusfryslan.frl

Telefoon: 06 - 302 266 84

 
Wopke Veenstra


Statenlid

 

Portefeuille:

Programma 4, Milieu

Programma 5, Landelijk Gebied, Natuur en Landbouw inclusief mijnbouwzaken

Lid Algemeen Bestuur IPO

 

Woonplaats: Boelensloane

E-mail: w.veenstrafryslan.frl

Tillefoan: 06 - 133 737 29
Klaas Fokkinga


Statenlid

 

Portefeuille:

Programma 2, Verkeer en Vervoer

Programma 3, Water

Programma 9, Ruimte en Wonen

 

Woonplaats: Nes (NEF)

E-mail: k.fokkingafryslan.frl

Telefoon: 06 - 200 335 81
2019 FNP Fryslân - Disclaimer