Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English
09-12-2018 - Vaklui in Fryslân verdienen het de ruimte te krijgen
Leren, leren, leren. Zo veel mogelijk kinderen moeten naar de havo of het vwo. Daarna door naar HBO of de universiteit natuurlijk. Al die studenten worden opgeleid voor een kennisberoep. Dat is op zichzelf mooi, maar onze maatschappij vergeet iets: de mensen die wat met hun handen kunnen en een vak leren.

04-11-2018 - FNP: Creatieve oplossingen bedenken voor tekort aan zorgpersoneel platteland
De FNP heeft kennis genomen van het bericht op Omrop Fryslân dat sommige zorginstellingen op het platteland minder makkelijk aan personeel kan komen. Uit de berichten doet blijken dat voornamelijk het vervoer van de woonplaats van mogelijke personeelsleden, wat meestal in de steden is, naar de zorginstellingen op het platteland een pijnpunt is.

25-10-2018 - FNP: meer bevoegdheden is beter voor Fryslân
Leeuwarden - De FNP vindt dat Fryslân veel meer bevoegdheden moet hebben omdat dit veel voordelen biedt voor de inwoners van Fryslân. Dit blijkt uit de FNP-toekomstvisie 'Fryslân zelf aan het roer' die op 24 oktober werd gepresenteerd.

24-10-2018 - FNP: Zorgen over verplichte asbestsanering in Fryslân
Van uit de media heeft de FNP vernomen dat de Tweede Kamer heeft besloten dat alle asbest op de daken in Nederland, dus ook in Fryslân, per 31 december 2024 gesaneerd moet zijn. Er is in de Tweede Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel. De FNP Statenfractie heeft hierop schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

20-10-2018 - FNP: Grote zorgen over toekomst ziekenhuizen Fryslân
De fractie van de FNP heeft begrepen dat er onrust bestaat bij de ziekenhuizen in Fryslân, te weten die van Drachten, Heerenveen, Sneek en de polikliniek van Dokkum. Die onrust speelt ook bij de patiënten die gebruik maken van genoemde ziekenhuizen. De FNP Statenfractie komt op 31 oktober a.s. bij de Statenvergadering met mondelinge vragen aan Gedeputeerde Staten.

17-10-2018 - FNP: Behoud huisje Waling Dykstra in Holwerd
De fractie van de FNP wil dat het voormalige huisje van Fries schrijver Waling Dykstra (overleden in 1914), wat in Holwerd staat, bewaard blijft. De kleine woning staat nog altijd te koop en verwaarloost alleen maar. De partij komt met schriftelijke vragen naar Gedeputeerde Staten voor behoud van dit verpauperde huisje.

17-10-2018 - Fryslân: FNP: Behoud huisje Waling Dykstra in Holwerd
De fractie van de FNP wil dat het voormalige huisje van Fries schrijver Waling Dykstra (overleden in 1914), wat in Holwerd staat, bewaard blijft. De kleine woning staat nog altijd te koop en verwaarloost alleen maar. De partij komt met schriftelijke vragen naar Gedeputeerde Staten voor behoud van dit verpauperde huisje.

01-10-2018 - Fryslân kan prima zonder extra wind op land
Fryslân kan fossielvrij worden zonder extra windmolens op land. Vooral met geothermie kunnen we in de toekomst grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid.

20-09-2018 - FNP: doorgaan met steun voor dorpshuizen
De fractie van de FNP wil dat de provinciale steun voor de Friese dorpshuizen blijft. De partij komt in Provinciale Staten met een voorstel voor een ‘dorpshuizenregeling 2.0' voor de komende statenperiode. Ook het Iepen Mienskipsfûns en het werk van Doarpswurk draagt de FNP een warm hart toe.

14-09-2018 - FNP vragen over verbetering Taalkado
De Statenfractie van de FNP stelt vragen aan gedeputeerde Poepjes over het Taalkado voor jonge Friese ouders en hun kinderen. Hoe gaat de provincie het Taalkado verbeteren? Aanleiding zijn de aanbevelingen van twee onderzoeken naar het Taalkado en de taal in Fryslân die onlangs verschenen.

06-08-2018 - Windturbines Nij Hiddum-Houw en IJsselmeer
Is het windpark Nij Hiddum-Houw overbodig nu het Windpark Fryslân in het IJsselmeer veel meer capaciteit krijgt?

20-06-2018 - Statenvragen over veiligheid nieuwe brug Dronryp
Omwonenden in Dronryp maken zich zorgen over onveilige situaties bij de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal. Het werk gaat binnenkort van start. Vooral de steile helling in het ontwerp roept bezwaren op. De Statenfractie stelt schriftelijke vragen aan gedeputeerde Poepjes over de kwestie.

18-05-2018 - FNP: meer investeren door Waddenfonds
De FNP wil dat het Waddenfonds jaarlijks € 10 miljoen extra investeert in projekten. Zo moet worden voorkomen dat na 2026 geld terug moet naar het Rijk.

11-05-2018 - Vragen over afvalprobleem afgedankte molenwieken
De Statenfractie van de FNP stelt vragen aan gedeputeerde Schrier van milieu over het schadelijke composiet afval van afgedankte wieken van windturbines.

10-05-2018 - Vragen over de zoutwinning in Fryslân
FNP, SP, GL en PvdD maken zich zorgen over lekkages en schade door de zoutwinning. Aanleiding om vragen te stellen. In Groningen staat de zoutwinning nu onder verscherpt toezicht. Hoe zit dat in Fryslân?

Argyf
Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)